EMC automatisoi ensimmäisenä tallennusympäristön hallinnan

Maailman johtava tietoinfrastruktuuriratkaisujen toimittaja EMC on esitellyt ratkaisunsa tallennusympäristön kapasiteetinhallinnan automatisointiin. EMC:n uusi FAST-teknologia automatisoi datan siirtämisen tallennusjärjestelmän sisällä tallennustasolta (tier) toiselle, mikä vähentää huomattavasti tallennusympäristön manuaalisen hallinnan töitä. Mullistava teknologia parantaa tallennusjärjestelmän palvelutasoa ja säästää käyttökustannuksia 40 prosenttia. Teknologia vähentää myös tallennustilan käyttöönottokustannuksia vähintään 20 prosentilla.

Tiedon määrän kasvu, virtuaalisten datakeskusten syntyminen ja pilvipalveluiden yleistyminen edellyttävät it-palveluiden automatisoitua ja yksinkertaista tuottamista tukevien työkalujen käyttöönottoa. Kaikki EMC:n tarjoamat tallennusympäristön automatisointi- ja tehostamistyökalut integroidaan uudelle FAST-teknologialle. Uusi teknologia takaa, että tieto on saatavilla optimoidusti oikeaan aikaan oikeasta paikasta ja alhaisimpaan hintaan. EMC:n FAST-teknologia edustaa merkittävää murrosta toimialalla ja tulee mullistamaan tavan, jolla organisaatioiden tietoinfrastruktuureja rakennetaan ja käytetään. EMC:n tavoitteena on yhdistää samaan teknologiaympäristöön tallennusalueiden ja -tasojen automatisoitu määritys, tarvepohjainen kapasiteetin jako, de-duplikointi, datan kompressointi, levyjen pysäyttäminen virran säästämiseksi, sisäänrakennettu arkistointi sekä sisäisten että ulkoisten pilvipalveluiden yhdistäminen. Ensimmäisessä vaiheessa FAST-teknologia tarjoaa EMC:n kaikille tallennusjärjestelmille useita kiinnostavia ominaisuuksia. Seuraavat ominaisuudet ovat tarjolla välittömästi: • Mahdollisuus luoda tallennusalueiden ja -tasojen määrityssääntöjä (tiering policies), joilla voidaan läpinäkyvästi automatisoida tiedon siirtäminen tallennusjärjestelmän sisällä tasolta toiselle ja datasiirtojen valvonta. • Kehittynyt sisäänrakennettu ohjelmisto, jolla voidaan monitoroida, analysoida ja vastata datan arvossa ja saatavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Ohjelmisto tukee tallennusresurssien omaehtoista optimointia ja mahdollistaa erilaisten levypintojen tehokkaan hyödyntämisen – ultra-suorituskykyisistä flash-levyistä kustannus- ja energiatehokkaisiin SATA-levyihin. • Joustavia ja vahvoja toimintaohjeita, joiden avulla käyttäjät voivat määrittää sellaisen tallennussäännöt (tiering rules), jotka tukevat automaattisesti tai pääkäyttäjän hyväksynnällä erilaisia palvelutasovaatimuksia. • Innovatiiviset tiedostojärjestelmäominaisuudet, jotka antavat mahdollisuuden sisäisten ja ulkoisten pilvipalveluiden integrointiin. Ominaisuuksien avulla voidaan joustavasti yhdistää tiedostopohjaisen ja strukturoimattoman datan sijoittaminen ja siirtäminen palvelusta toiseen. • Kehittyneet hallintaominaisuudet, jotka automatisoivat sovellusten tallennustasojen haun ja raportoinnin. Ominaisuudet kertovat tallennusresurssien topologiat ja ominaisuudet, kapasiteetin jakautumisen sekä vapaan levytilan. Saatavilla oleva tieto mahdollistaa esimerkiksi tallennusjärjestelmän todelliseen käyttöön perustuvien uusien toimintamallien luomisen. EMC julkistaa uusia FAST-teknologioita vuoden 2010 alkupuolella. ”Tallennusympäristön hallinnan automatisoinnilla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä ja voivat keskittyä infrastruktuurin kehittämiseen. Yritysten it-infrastruktuurissa on tapahtumassa radikaali muutos, jossa yhä suurempi osa käytettävistä resursseista hankitaan palveluna – joko organisaation sisältä tai ulkopuolelta. Olemme etulinjassa tukemassa tätä muutosta”, sanoo teknologiajohtaja Jussi Lehtinen Suomen EMC:ltä. Lisätietoja: EMC Computer-Systems Oy, teknologiajohtaja Jussi Lehtinen, puh. 040 848 8099, Lehtinen_Jussi@emc.com Lisätietoja EMC:stä EMC Computer-Systems Oy:n emoyhtiö EMC Corporation (NYSE: EMC) on maailman johtava tietoinfrastruktuuriin keskittynyt teknologia- ja ratkaisutoimittaja. Yhtiön tuotteet ja palvelut auttavat organisaatioita muuttamaan toimintaansa ja hyödyntämään tietopääomaansa. EMC:n liikevaihto vuonna 2008 oli 14,88 miljardia dollaria. www.emc.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit