GE Healthcarelta markkinoille uutta teknologiaa

GE Healthcare laajentaa CARESCAPE™-tuoteperhettään tuomalla markkinoille CARESCAPE Monitor B650 -potilasmonitorin. Uudet innovaatiot pyrkivät tukemaan nopeampaa ja helpompaa kliinistä päätöksentekoa hoitotilanteissa. GE Healthcare esitteli uusimpia tuotteitaan tänään tilaisuudessa, jossa se myös luovutti Tekniikan museolle 1990-luvun puolivälissä Helsingissä suunnittelemansa ja vuoteen 2010 valmistetun, anestesia-ammattilaisille suunnatun kärkituotteen, ADU:n. ”Ensimmäinen integroitu anestesian työasema ADU oli lopullinen lähtölaukaus, joka on siivittänyt Helsingin osaamiskeskuksen menestystä globaaleilla lääketieteellisen tekniikan markkinoilla”, sanoo GE Healthcaren anestesialiiketoimintajohtaja Risto Rossi.

GE Healthcaren Tekniikan museolle tänään lahjoittama ensimmäinen integroitu anestesiatyöasema, ADU, on ainoa Suomessa kokonaan suunniteltu, valmistettu ja kansainvälisesti myyty sekä markkinoitu anestesian antolaite, joka lanseerattiin maailmanlaajuisesti vuonna 1995. Tämän vuoden maaliskuussa tuotannosta poistuneessa ADU:ssa on yhdistettynä anestesian anto, potilasvalvontamonitori ja tietojärjestelmä. GE Healthcare huolehtii ADU:n nykyisistä asiakkaista ja heidän tuestaan sekä valmistaa varaosia mahdollistaen jokapäiväisen kliinisen työn ADU:n kanssa vielä seuraavien seitsemän vuoden ajan.

”Yli 11 000 kappaletta myynyt suomalaisen huipputeknologian taidonnäyte, ADU, on yksi merkittävä suunnannäyttäjä GE Healthcaren uuden sukupolven järjestelmätuotteille, kuten tänäänkin esittelemällemme CARESCAPE Monitor B650:lle ja Aisys®-anestesiatyöasemalle. Juuri ADU:n myötä lääketieteen tekniikan markkinoille syntyi kokonaan uusi, digitaalisten, integroitujen anestesiatyöasemien tuotekategoria, jollaista ei ollut aiemmin ollut. Olemme siitä saakka olleet maailman johtava, integroitujen anestesiajärjestelmien toimittaja”, sanoo GE Healthcaren anestesialiiketoimintajohtaja Risto Rossi.

”Valtakunnallisena tekniikan alan erikoismuseona Tekniikan museon tehtävänä on tallentaa, tutkia ja esitellä suomalaisen teollisen tuotannon ja tekniikan alan kehitystä ja sitä kautta myös suomalaisia teknisiä innovaatioita. Lääketieteen tekniikan ala on yksi merkittävä osa suomalaista teknologista osaamista. Kartutamme jatkuvasti Tekniikan museon kokoelmia ja esittelemme Suomen suurimpana tekniikan alan museona kävijöillemme merkittäviä teknologisia innovaatioita, jotka ovat vaikuttaneet oleellisesti teknisen alan ja teollisuuden kehitykseen Suomessa ja sitä kautta yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen”, sanoo Tekniikan museon intendentti Tuula Kuusisalo.

CARESCAPE Monitor B650 ja Aisys Carestation: integroitua tehokkuutta kliiniseen päätöksentekoon ja räätälöityä hoitoa potilaalle

GE Healthcaren uusin tuote on helppokäyttöinen potilasmonitori CARESCAPE Monitor B650, jonka voi räätälöidä seuraamaan potilaan tilaa, kuten verenkiertojärjestelmän ja hengityksen toimintaa sekä tarkoituksenmukaisen, annetun anestesian tasoa joustavasti. CARESCAPE-järjestelmä mahdollistaa anestesiasta syntyvän tiedon siirtämisen myös tietoverkkojen ylitse muihin tiedon käyttöpisteisiin. Tiedon monipuolinen käyttö eri pisteissä mahdollistaa tehokkaan kliinisen päätöksenteon.

CARESCAPE Monitor 650 on osa CARESCAPE-tuoteperhettä, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat samasta hoitopisteestä käsitellä nopeasti elektroniset potilastiedot, röntgenkuvat ja laboratoriotestien tulokset.

CARESCAPE-tuoteperhe voidaan yhdistää esimerkiksi täysin elektroniseen ja integroituun GE Healthcare Aisys Carestation -anestesiatyöasemaan. Aisys Carestation ja CARESCAPE-monitoriperhe tarjoavat ainutlaatuisen anestesia-ammattilaisen työpisteen. Aisys Carestation on markkinoiden ensimmäinen, integroitu anestesiatyöasema, joka mahdollistaa potilaan yksilöllisen anestesian turvallisen annon automaattisesti. Anestesialääkäri asettaa ennalta potilaan anestesialle tarkoituksenmukaisen anesteetti- ja hapetustason, jonka Aisys Carestation -anestesiatyöasema toteuttaa tehokkaasti.

”Millään muulla yrityksellä maailmassa ei ole tällaista innovaatiota tässä laajuudessa. Suomen osaamiskeskuksella on merkittävä rooli GE Healthcaren menestyksessä. Erityisesti tänä päivänä tarvitaan tietoa hoidon laadun ja kustannusten hallitsemiseen. Muun muassa on tärkeää, että terveydenhuollon aiemmat laiteinvestoinnit olisivat mahdollisimman yhteensopivia tulevien hankintojen kanssa. GE Healtcarella tämä on johtava ajatuksemme”, GE Healthcare Finland Oy:n toimitusjohtaja Siv Schalin sanoo.

Lisätietoja:

Anestesialiiketoimintajohtaja Risto Rossi, GE Healthcare, puh. 010 394 3536

Intendentti Tuula Kuusisalo, Tekniikan museo, puh. 09 7288 4425

Projektipäällikkö, mediavastaava Anna Iso-Ahola, Tekniikan museo, puh. 045

3414 544

 

GE Healthcare

GE Healthcare tuottaa lääketieteellisiä teknologioita ja palveluita, jotka avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia potilaiden hoitoon. GE Healthcaren asiantuntemus ja kokemus lääketieteellisen kuvantamisen ja tietotekniikan alalta, lääketieteellisestä diagnostiikasta, potilasseuranta- ja elintoimintojen tukijärjestelmistä, sairauksien tutkimuksesta, lääkekeksinnöistä ja biolääketeollisuuden valmistustyökaluista auttaa lääkäreitä havaitsemaan sairaudet aikaisemmin ja räätälöimään potilaille henkilökohtaista hoitoa.

GE Healthcare tarjoaa laajan tuote- ja palveluvalikoiman, joka parantaa terveydenhuollon tuottavuutta ja tehostaa potilaiden hoitoa mahdollistamalla syövän, sydäntautien, neurologisten ja muiden sairauksien paremman diagnosoinnin ja hoidon.

General Electric Companyyn (NYSE: GE) kuuluvan GE Healthcaren pääkonttori on Isossa-Britanniassa, ja yhtiön liikevaihto on 15 miljardia dollaria. GE Healthcare työllistää maailmanlaajuisesti yli 43 000 henkilöä, jotka palvelevat terveydenhoidon ammattilaisia ja heidän potilaitaan yli sadassa maassa.

Lisätietoja GE Healthcaresta osoitteessa www.gehealthcare.com

*****

Viisi faktaa:

-      Väestön ikääntyessä tarvitaan enemmän ja tehokkaampia sairaanhoitopalveluja. 

-      Tehohoidon tarve lisäätyy, sillä sairaaloihin tulee yhä huonommassa kunnossa olevia potilaita.

-      Raportoinnin vaatimukset kasvavat, joten tehokkaita päätöksentekojärjestelmiä tarvitaan.

-      Kliinisten päätöksentekojärjestelmien avulla voidaan varmistua siitä, että lääkärit ja hoitohenkilökunta käyttävät viimeisintä tietoa potilaiden hoitopäätöksiä tehdessään, eivätkä tärkeät hoitomahdollisuudet jää huomiotta.

-      Uuden sukupolven potilasvalvontajärjestelmät auttavat lääkäriä tekemään hoitopäätökset nopeammin ja helpommin.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Multimedia

Multimedia