Genworth Index -tutkimus: Suomalaisten kotitalouksien taloustilanne parhaimmistoa eurooppalaisessa vertailussa

Tutkimuksen päähuomioita: - Suomalaiset kotitaloudet neljänneksi vakaimpia 14 eurooppalaisen maata kattavassa vertailussa - ”Ei koskaan” taloudellisia vaikeuksia kohdanneiden joukko kasvoi merkittävästi vuonna 2009 Kansainvälisen vakuutusyhtiön Genworth Financialin kotitalouksien taloudellista haavoittuvuutta tarkastelevan selvityksen¹ mukaan suomalaiset kotitaloudet ovat eurooppalaista parhaimmistoa. Suomalaiset kotitaloudet ovat (indeksiluvulla -7) neljänneksi vakaimpia yhteensä 14 Euroopan maata kattavassa vertailussa. Suomalaisia kotitalouksia paremmin sijoittuivat vain norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset kotitaloudet. Verrattuna niihin 12 maahan, jotka olivat myös viime vuoden tutkimuksessa mukana (kaksi maata lisättiin vuonna 2009), Suomen sijoitus pysyi samana. Genworth Indexissa selvitettiin 14 eurooppalaisen maan kotitalouksien taloudellista haavoittuvuutta. Tänä vuonna vertailussa olivat ensimmäistä kertaa mukana myös yhdysvaltalaiset kotitaloudet. Indeksi muodostuu vastauksista kahteen kysymykseen: 1) kuinka usein olet viimeisen 12 kuukauden aikana kohdannut taloudellisia vaikeuksia? 2) Mitkä ovat tulevaisuuden odotuksesi kotitaloutesi taloustilanteelle? Suomalaisista kotitalouksista 8 prosenttia luokiteltiin selvityksessä taloudellisesti haavoittuviksi ja 11 prosenttia luokiteltiin taloudellisesti turvattujen kategoriaan. Taloudellisesti haavoittuvien osuus pysyi siten samana kuin vuonna 2008, ja taloudellisesti turvattujen osuus kasvoi yhden prosenttiyksikön vuoteen 2008 verrattuna. Suomi sijoittui selvityksessä muiden Pohjoismaiden vanaveteen. Suomen muita Pohjoismaita heikompi sijoitus johtui siitä, että Suomessa oli vähemmän taloudellisesti turvattuja kotitalouksia kuin muissa Pohjoismaissa (19 %). Selvityksessä ei ilmennyt merkittäviä muutoksia tulevaisuuden odotuksissa. Suomalaisista kotitalouksista kuitenkin peräti 30 prosenttia ilmoitti, että ne eivät ole koskaan kohdanneet taloudellisia vaikeuksia. Tämä luku oli kahdeksan prosenttia korkeampi kuin vuonna 2008. ”Suomalaisten kotitalouksien taloustilanne on varsin hyvä eurooppalaisessa vertailussa. Selvityksemme perusteella suomalaiset kotitaloudet ovat keskimäärin vakaalla pohjalla. Kotitalouksien luottamus omaa talouteen on myös pysynyt Suomessa yllättävän vahvana, ja on keskimäärin jopa hieman vahvistunut vuoden 2008 tasolta. Laskusuhdanne ei ole vielä laajamittaisesti lisännyt suomalaisten kotitalouksien talousvaikeuksia”, sanoo Genworth Financialin Lifestyle Protection Insurancen toimitusjohtaja Ville Raunio. ”Talouden hallinta on kuluttajille haasteellista, sillä se vaatii erityyppisten asioiden osaamista, tietämystä ja lisäksi vastuuta. Talouden laskusuhdanne on tehnyt suomalaisista kuluttajista entistä varovaisempia, mikä näkyy säästämisen ohella myös kulutuksessa. Epävarmuus tulevaisuudesta on vähentänyt kulutusta, vaikka omassa taloudellisessa tilanteessa ei olisikaan tapahtunut merkittäviä muutoksia”, kertoo tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Genworth Index 2009 osoittaa taloudellisen haavoittuvuuden vähentyneen Euroopan laajuisesti vuodesta 2008. Kokonaisindeksi on vuodessa pudonnut 35:sta 27:een. Tämä siitä huolimatta, että yleinen taloustilanne on vastikään heikentynyt jokaisessa tutkitussa maassa². Indeksin kehityksen selittänee hieman vähentyneet taloudelliset vaikeudet ja optimistisemmiksi muuttuneet tulevaisuuden odotukset. Lupaava kehityssuunta peittää myös alleen laajan vaihtelun eri maiden kuluttajien kokemuksissa. Vuoden 2007 taloudellisen vakauden tasoon (Euroopan kokonaisindeksi 7) on siihenkin roimasti matkaa. ”Taloudellisesta haavoittuvuudesta on tullut yhä merkittävämpi ongelma viime vuosien aikana. Teetimme tämän selvityksen, sillä koimme, että on äärimmäisen tärkeää lisätä ymmärtämystämme siitä, mitkä kotitaloudet ovat erityisen haavoittuvaisia. Tutkimuksemme avulla lainsäätäjät voivat ryhtyä vaadittuihin toimenpiteisiin auttaakseen kuluttajia saavuttamaan taloudellisen vakauden”, sanoo Genworth Financialin Lifestyle Protection -liiketoiminta-alueen johtaja Peter Barrett. ”Vaihtelevat haavoittuvuuden tasot läpi Euroopan heijastavat sitä, miten taantuma on kohdattu eri maissa. Osassa maista on alkanut näkyä jo merkkejä taloudellisesta elpymisestä, ja tämä näkyy selvityksessä. Viimeisille sijoille vertailussa jääneet irlantilaiset ja puolalaiset kotitaloudet olivat hyötyneet taloudellisesta kasvusta ja maidensa liittymisestä EU:iin. Vahvan kasvun myötä myös globaalin taantuman tuoma pudotus koettiin suhteessa suurempana näissä maissa”, kertoo tutkimuksen toteutuksesta vastaavan Bristolin yliopiston Personal Finance Centerin professori Elaine Kempson. Portugalissa ja Norjassa taloudellisen haavoittuvuuden taso puolestaan tippui rajusti (Portugalissa 25 pistettä ja Norjassa 23 pistettä pudotusta). Norja nousi tämän johdosta selvityksen taloudellisesti vakaimmaksi maaksi, ohittaen Tanskan. ”Ei ollut yllättävää, että suomalaiset kotitaloudet ovat vakaampia nyt kuin vuonna 2006. Suomalaiset kotitaloudet kuluttivat vuosina 2006 - 2008 enemmän kuin ansaitsivat. Erityisesti viimeisen vuoden aikana suomalaiset ovat oppineet säästämään. Lisäturvaa on haettu esimerkiksi vakuutuksista. Kotitalouksien säästäminen on lisääntynyt laskusuhdanteen myötä, ja uskomme tämän suuntauksen jatkuvan myös vuonna 2010”, kertoo Ville Raunio. Koko raporttiin voit tutustua osoitteessa: http://www.genworth.co.uk/content/genworth/uk/en/About_Us/research/The_Genworth_Index.html Lisätietoja: Ville Raunio, Toimitusjohtaja, Genworth Financial, Lifestyle Protection Insurance, p. 09 8560 6619, e-mail ville.raunio@genworth.com Janne Saarinen, viestintätoimisto Euro RSCG BNL, p. 044 584 7374, e-mail janne.saarinen@eurorscg.fi About Genworth Financial Genworth Financial, Inc. (NYSE:GNW) is a leading Fortune 500 global financial security company. Genworth has more than $100 billion in assets and employs approximately 6,000 people with a presence in more than 25 countries. Its products and services help meet the investment, protection, retirement and lifestyle needs of more than 15 million customers. Genworth operates through three segments: Retirement and Protection, U.S. Mortgage Insurance and International. Its products and services are offered through financial intermediaries, advisors, independent distributors and sales specialists. Genworth Financial, which traces its roots back to 1871, became a public company in 2004 and is headquartered in Richmond, Virginia. For more information, visit Genworth.com. From time to time Genworth releases important information via postings on its corporate website. Accordingly, investors and other interested parties are encouraged to enroll to receive automatic email alerts and Really Simple Syndication (RSS) feeds regarding new postings. Enrollment information is found under the "Investors" section of Genworth.com. Lifestyle Protection Insurance is a family of products that help borrowers and consumers maintain their lifestyle by allowing them to make regular repayments on loans, mortgages and other financial commitments in the event of unemployment, disability or an accident, and clear outstanding balances in the event of death. Genworth’s Lifestyle Protection products are offered through distribution relationships with over 250 financial institutions, brokers and advisers in the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. Genworth’s Lifestyle Protection entities are rated “A-“, with a stable outlook by Standard and Poors. ¹ Genworth Financial selvitti 14 eurooppalaisen maan kotitalouksien taloudellista haavoittuvuutta (Genworth Index 2009 of Consumer Financial Vulnerability). Suomessa kyselyyn vastasi lähes 1 000 eri kotitalouden edustajaa. Suomalaiset kotitaloudet olivat mukana vertailussa ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vertailussa olivat mukana: Irlanti, Puola, Kreikka, Portugali, Italia, Saksa, Turkki, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Bristolin yliopiston Personal Finance Research Centre. ² IMF World Economic Outlook 2009

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit