Hammaslääkäripula haastaa Varsinais-Suomen uusiin ratkaisuihin

PlusTerveys Turun Hammaskulma on täyden palvelun hammaslääkärikeskus, joka on palvellut asiakkaitaan jo 25 vuoden ajan. Turun keskustassa työskentelee 16 hammaslääkäriä, jotka keskittyvät perushammashoidon lisäksi yhä enemmän esteettiseen hammashoitoon. Joukko alan huippuammattilaisia kokoontui yrityksen uusittuihin toimitiloihin 23. lokakuuta keskustelemaan varsinaissuomalaisten suun terveyden tulevaisuudesta.

PlusTerveys Turun Hammaskulmassa on huomattu, että taantumasta huolimatta varsinaissuomalaiset huolehtivat hampaidensa hyvinvoinnista eikä käyntien määrä ole laskenut. Varsinais-Suomen hammaslääkäritilanne on vähintäänkin yhtä huono kuin muuallakin Suomessa. Suuri määrä hammaslääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä jää jatkuvasti eläkkeelle, joten pula suun terveydenhuollon ammattilaisista pahenee. Samaan aikaan esimerkiksi ikääntyvillä hoitoa vaativien hampaiden määrä lisääntyy räjähdysmäisesti. “Vaikka suun ja purentaelimistön hoitotoimenpiteet ovat osa laajempaa elimistön hoitoa, kohdentuvat useimmat yksittäiset hoitotoimenpiteet edelleen yksittäisiin hampaisiin. Tämä vaatii suuren työpanoksen, koska hammaskudosten korjaaminen on täysin hammaslääkäreiden osaamisen varassa”, muistuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtaja, professori Pekka Vallittu. “Yhteistyö yksityishammaslääkärien kanssa on edellytys sille, että selviämme meiltä hoitoa hakevasta suuresta potilasmäärästä. Vuonna 2008 hoidimme yhteensä 50 000 turkulaista,joista 8000 sai hoitonsa ostopalveluna yksityisvastaanotoilla. Kaupunki käytti hammashuollon ostopalveluihin 1,6 miljoonaa euroa”, kertoo ylihammaslääkäri Varpuleena Kirstilä Turun Sosiaali- ja terveystoimesta. Pitkäkestoinen hoitosuhde on hammasterveyden perusta PlusTerveys Turun Hammaskulman erikoishammaslääkäri Juha Talonpoika on hoitanut monia potilaistaan yli 20 vuoden ajan. Hän on havainnut työssään saman, mikä monet kollegansakin: omahammaslääkäri lisää potilaiden hammasterveyttä. Hoitavan hammaslääkärin vaihtuminen puolestaan lisää sekä tehtyjen toimenpiteiden määrää että kustannuksia. ”Säännölliset asiakastyytyväisyysmittaukset kertovat, että asiakkaat haluavat hammaslääkäriltään palvelua, luotettavuutta, tarpeidensa huomioimista, erilaista hoitovaihtoehdoista kertomista sekä jatkohoidosta huolehtimista. Teetimme keväällä laajan potilastyytyväisyysmittauksen Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa ja tulokset olivat meille erittäin positiiviset”, kertoo erikoishammaslääkäri Ilkka Ostela PlusTerveys Turun Hammaskulmasta. Kilpailua ja erilaisia vaatimuksia Vuonna 1960 yli 65-vuotiailla suomalaisilla oli yhteensä 200 000 hammasta. Vuonna 2000 lukumäärä on 7 miljoonaa ja luku kasvaa yhä. Samaan aikaan karieksen aiheuttamat ongelmat ovat pahentuneet ja myös nuorison hampaiden kotihoito heikentynyt. Monessa teollistuneessa maassa hammaskarieksen kustannukset ylittävät jo sydänsairauksista, syövästä ja osteoporoosista aiheutuneet kustannukset. Kyseessä on siis todellinen uhka, jonka kimppuun on käytävä tehostamalla hampaiden harjaamista ja vähentämällä napostelua. ”Turussa jaamme aktiivisesti tietoa karieksen ennaltaehkäisystä ja omahoidon toteuttamisesta muun muassa äitiysneuvoloissa, päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa. Lasten ja nuorten hammasterveys onkin meillä edelleen parantunut ja 0-5– vuotiaista kariesvapaita oli viime vuonna 92,3 % tarkastetuista”, Kirstilä kertoo. Asiakkaiden hammashoitoon kohdistamat toiveet ja vaatimukset kovenevat jatkuvasti. Esteettisen hammashoidon, kuten valkaisujen ja laminaattien lisäksi proteettisilta ratkaisuilta haetaan luonnollisuutta ja kestävyyttä. Asiakastyytyväisyyden merkitys hammaslääkäri-palveluissa on kiistaton. Opiskelijoiden hoitoharjoittelut kuntien hyödyksi Turun yliopisto on vastannut Varsinais-Suomen kasvaneisiin potilasmääriin ottamalla käyttöön nykyaikaisia opetusteknologisia menetelmiä, kuten tietokoneavusteisen kliinisen simulaatiolaboratorion. Sen avulla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kädentaitojaan oikeaa hammaslääkärin vastaanottoa jäljittelevässä ympäristössä. Vaikka kliininen hoitoharjoittelu suoritetaan pääosin Turun sosiaali- ja terveystoimen opetushammashoitolassa, niin lisääntyneen opiskelijamäärän ja muiden Länsi-Suomen kuntien kiinnostuksen vuoksi osa kliinisestä hoitoharjoittelusta toteutetaan Turun ulkopuolella eli myös Salon, Vaasan ja Tampereen terveyskeskuksissa. Jatkossa opiskelijat suorittavat puolet viimeisen opiskeluvuoden kliinisestä hoitoharjoittelustaan myös Turun ympäristökuntien ja Porin terveyskeskuksissa. Turun yliopiston tasokkaat videoneuvotteluyhteydet mahdollistavat teoreettisten opintojen suorittamisen myös toisella paikkakunnalla. ”Etäpaikkakunnat näkevät kliinisen hoitoharjoittelun suorittamisen terveyskeskuksissaan hyvänä hammashoitohenkilöstön rekrytointikeinona. Opiskelijoiden kyky itsenäiseen työskentelyyn on lisääntynyt. Olemme kouluttaneet terveyskeskusten hammaslääkäriopettajia,jotta heidän opetuksensa vastaa Turussa annettavaa opetusta”, Vallittu kertoo. PlusTerveys Turun Hammaskulma: • Täyden palvelun hammaslääkärikeskus Yliopistonkadun ja Käsityöläiskadun kulmassa. Vastaanotto perustettiin vuonna 1984. • Työntekijöitä 40, joista kahdeksan hammaslääkäriä ja kahdeksan erikoishammaslääkäriä. Joukossa myös useita eri viranomaisten asiantuntijahammaslääkäreitä ja lausuntojen antajia. • Seitsemän hoitohuonetta, joissa järjestetään myös täydennyskoulutustilaisuuksia. • Modernit hoitovälineet ja -menetelmät, digitaalinen röntgen ja potilaskortisto sekä laatusertifioitu välinehuolto ja sterilointi takaavat nykyaikaisen ja turvallisen hoidon. • Asiakkaita tulee vastaanotolle lähetteiden perusteella. Vastaanotolta myös ohjataan potilaita eri erikoisalojen spesialisteille. • PlusTerveys Turun Hammaskulman, kuten muidenkin PlusTerveys-ketjuun kuuluvien hammaslääkärivastaanottojen asiakastyytyväisyys on korkea. Suurin osa uusista asiakkaista tulee vastaanotolle vanhojen asiakkaiden suosittelemina. Lisätietoja: PlusTerveys Turun Hammaskulma, erikoishammaslääkäri Ilkka Ostela, puh. 040 515 5875 PlusTerveys Turun Hammaskulma, erikoishammaslääkäri Juha Talonpoika, puh. 040 544 5153 Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtaja, professori Pekka Vallittu, puh. 040 574 8200 Turun Sosiaali- ja terveystoimen ylihammaslääkäri Varpuleena Kirstilä, puh. 040 537 7947 PlusTerveys Oy, markkinointipäällikkö Tarja Ramberg, puh. 040 551 4593 PlusTerveys on monipuolinen yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja. Vuonna 1978 perustettu yritys toimii Suomessa 90 paikkakunnalla. PlusTerveyden omistavat yhtiössä työskentelevät hammaslääkärit, lääkärit, fysioterapeutit ja hammasteknikot. Heidän lisäkseen yrityksessä työskentelee hoito- ja hallintohenkilökuntaa. Työntekijöitä oli vuoden 2008 lopussa 1 145. PlusTerveys tarjoaa korkeatasoiset terveydenhuoltopalvelut asiakasta kunnioittaen. Yrityksen visiona on tarjota laadukkaita palveluja ja olla uudistuva ja haluttu työyhteisö. PlusTerveys -konserniin kuuluvat emoyhtiö PlusTerveys Oy ja tytäryhtiö PlusTerveys-Invest Oy. PlusTerveydellä on oma eläkesäätiönsä, PlusTerveys-Eläkesäätiö, joka hoitaa lakisääteiset TyEL-eläkkeet. Vuonna 2008 PlusTerveys -konsernin liikevaihto oli 108,2 miljoonaa euroa 18,0 prosentin liikevoitolla.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa

Liitteet & linkit