KORTTIMAKSUT KAUPPIAAN TILILLE KAHDESSA PANKKIPÄIVÄSSÄ

Luottokunta lyhentää sirukorttimaksujen tilitysaikaa viidestä pankkipäivästä kahteen 22.2.2010 alkaen. Tilitysaika korttimaksuille lasketaan siitä päivästä, jolloin tapahtuma on saapunut Luottokuntaan. Uusi tilitysaika koskee niin credit- kuin debitkortteja. Kauppiaan korttimaksujen tilitysaika lyhenee automaattisesti kahteen päivään, jos Luottokuntaan lähetetty korttimaksuaineisto on virheetöntä ja korttimaksut vas-taanotettu sirumaksupäätteellä. Jos yritys toimii toimialalla, jossa tuote tai palvelu tai tuote toimitetaan selkeästi maksutapahtumaa myöhemmin, noudatetaan edelleen viiden päivän tilitysaikaa. Lisätietoja: Kauppiaille: Luottokunta Kauppiaspalvelut puh. (09) 6964 6336. Medialle: Luottokunta, viestintäjohtaja Johanna Suhonen, puh. 050 324 3229 Luottokunta on Suomen johtava korttimaksamisen palveluyhtiö, joka kehittää ja tarjoaa su-juvampia maksamisen ratkaisuja pankeille, kaupoille ja yrityksille. Luottokunnan palvelun piiriin kuuluvien Visa- ja MasterCard-korttipalveluiden kokonaisvaihto vuonna 2009 oli 17,7 miljardia euroa. Yrityksen palveluksessa on 450 työntekijää.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit