Mielenkiintoista, kohdistettua tietoa tarvitaan edelleen lisää

Euro RSCG:n terveys- ja hyvinvointialojen liittojen keskuudessa tekemän luotauksen* perusteella ennaltaehkäisevää, oikea-aikaista tietoa oikeissa kanavissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen tarvitaan yhä enemmän. Tiedon tarve koskee liittojen mukaan sekä potilaita että suurta yleisöä.

Euro RSCG:n terveys- ja hyvinvointialojen liitoilla tekemän kyselyn perusteella suomalaisten terveys- ja ravitsemustottumuksissa on tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Liitot näkevät edelleen lisääntynyttä tarvetta oikea-aikaiselle mielenkiintoiselle täsmätiedolle oikeissa kanavissa sekä potilaille että suurelle yleisölle.

Positiivista kehitystrendiä ravitsemus- ja liikuntatottumuksissa, negatiivista jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa

Kymmenen viime vuoden aikana suomalaiset ovat liittojen mukaan oppineet käyttämään kasviksia ja kohtuullistamaan sokerinkulutusta ja hiilihydraattien käyttöä. Myös liikuntatottumuksissa nähtiin kohentumista. Suomalaiset liikkuvat enemmän ja harrastusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet sekä työikäisen että ikääntyvän väestön osalta. Suomalaisten kiinnostus hyvinvointiin on lisääntynyt ja digitaaliset kanavat mahdollistavat aktiivisen tiedonhaun ja verkostoitumisen.

Negatiivisista kehitystrendeistä liitot painottivat jaksamista, työhyvinvointia ja alkoholinkäytön lisääntymistä. Kuormitus arjessa on kasvanut työelämän vaatimusten kasvaessa. Taloudelliset paineet ja resurssien vähentyminen työelämässä aiheuttavat epävarmuutta.

Viestinnän ja vaikuttamisen määrää lisättävä ja monipuolistettava  

Potilasliittojen vastaajista 30 prosentin mukaan viestinnän määrää pitäisi lisätä ja 67 prosentin mukaan sekä lisätä että monipuolistaa. Teollisuuden liitoista 67 prosentin mielestä viestinnän määrää tulisi sekä lisätä että monipuolistaa. Liitot painottavat terveyteen liittyvissä tottumuksissa yksilön omaa vastuuta, päätöksentekijöiden vastuuta sekä kasvattajien ja yhteiskunnan vastuuta. Myös yrityksillä ja työnantajilla nähdään olevan vastuu terveyteen liittyvissä kehitystrendeissä.

Liitot näkevät käyttävänsä viestinnän keinoja ja kanavia monipuolisesti, mutta samanaikaisesti nähdään mahdollisuuksia liittojen viestinnän keinojen ja kanavien monipuolistamiselle.

Tärkeäksi tulevaisuuden kehityskohteeksi liitot ilmoittavat näkymisen oikea-aikaisesti täsmäviestein siellä missä potilaat ja muut suomalaiset liikkuvat: verkkomedioissa, sosiaalisissa medioissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Myös yhteistyö yritysten ja potilasliittojen välillä nähdään tärkeäksi mahdollisuudeksi silloin, kun intressit eivät ole ristiriidassa ja liitot voivat toimia puolueettomasti.

”Liittojen toiveet ja suomalaisten terveystottumukset huomioiden, näemme tärkeäksi tehdä terveysmarkkinointiviestinnän alueella sekä yritysten että liittojen tavoitteita tukevaa yhteistyötä. Riippumattoman viestintätoimistokumppanin käyttäminen voi jopa tukea molempia tahoja yhteistyön käynnistymisessä ja neutraaliuden varmistamisessa”, kiteyttää Irene Haikonen Euro RSCG:ltä.

Lisätietoja:

Euro RSCG Oy
Irene Haikonen

Johtaja, Euro RSCG Life
p. 09 42500 200
irene.haikonen@eurorscg.fi

*Luotaus:

Luotauksen tavoitteena oli kartoittaa terveys- ja hyvinvointialan (myös potilasliitot) sekä elintarvike- ja lääkealan liittojen viestinnän tapoja ja tehokkuutta. Osana selvitystä on kartoitettu myös liittojen näkemyksiä ajankohtaisista terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä teemoista. Selvityksen menetelminä on käytetty liitoille lähetettyä webropol-kyselyä, jolla selvitettiin liittojen ja järjestöjen näkemyksiä ravitsemuksesta ja terveydestä sekä viestinnän toteutuksesta. Kyselyn vastausprosentti oli noin 40 prosenttia. Luotaus toteutettiin 1.7.–15.12.2010 välisenä aikana.

Euro RSCG

Euro RSCG on Suomen ainoa integroituja markkinointiviestinnän palveluja yhtenä yrityksenä tarjoava toimisto. Euro RSCG Worldwide on yksi maailman kuudesta johtavasta markkinointiviestintäketjusta. Toimimme 233 toimistossa 75 maassa. Olemme keskittyneet mainontaan, digitaaliseen markkinointiviestintään ja viestintään. Asiakkainamme on monia vahvoja suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. Lisätietoja: www.eurorscg.fi

Osoitelähde: Terveystoimittajat ry ja Cision.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.