Moni yritys kiristänee maksuehtojaan vuoden 2012 aikana

-          taustalla pyrkimys entistä nopeampaan rahojen kotiutukseen

Espoo 12.4.2012 - Halu turvata oma toimintansa ja taloutensa ajaa yhä useamman yrityksen kiristämään maksu- ja sopimusehtojaan. Maksamattomien tai viivästyneiden laskujen määrää pyritään vähentämään ja kassa-alennukset tulevat yleistymään yritysten välisessä kaupankäynnissä.

Baswaren kolmatta kertaa teettämään vuosittaiseen Cost of Control -tutkimukseen1vastasi 550 toimitus- ja talousjohtajaa ympäri maailman. Pohjoismaisista vastaajista 34 prosenttia aikoi ottaa kassa-alennukset käyttöön tavoitteenaan rahojen nopeampi kotiuttaminen. Ranskassa samaa lääkettä rahavirtaongelmiin suunnitteli jopa 56 prosenttia, kun koko tutkimuksessa keskiarvo oli 40 prosenttia.

“Alati kasvavat tavoitteet maksusaatavien entistä nopeamman kotiutuksen, omien varojen hallinnan sekä maksujen viivästyttämisen suhteen osoittavat yritysten olevan epävarmoja oman kassavirtansa hallinnasta ja maksuvalmiudesta. Ristiriitaa aiheuttaa se, että samanaikaisesti kun yritetään saada raha kotiin nopeammin, omista rahoista pyritään pitämään kiinni mahdollisimman pitkään. Monelle yritykselle kassavirran varmistaminen on tänä päivänä entistä tärkeämpää ja haastavampaa”, kertoo Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

Puskurit talouden turvaksi

Näkyvyyden puute heikentää yritysten luottamusta omaan toimintaansa ja saattaa jopa johtaa hätäisesti luotuihin taloushallinnon strategioihin. Johtuen sekä euroalueen että maailmanlaajuisen talouden vaikeuksista ja pankkeihin kohdistuvista epäluottamuksesta, yhä useampi yritys pyrkii nyt rakentamaan puskureita oman kassavirtansa turvaksi.

“Puskureiden rakentamisen kierre aiheuttaa helposti sen, että riskit sysätään eteenpäin toimittajille viivästyttämällä maksamista yli eräpäivän. Pitkittämisen aiheuttamat ongelmat kyllä tunnistetaan, mutta niistä ei välitetä. Tämäntyyppinen ilmiö oli nähtävissä vuonna 2009, jolloin monet PK-yritykset, joilla tilauskirjat olivat täynnä, joutuivat hankaluuksiin suurten yritysten maksuviivästysten vuoksi”, muistuttaa Tihilä.

Tutkimukseen vastanneet pohjoismaiset talousjohtajat näkivät, että tulevan vuoden tärkeimmät tavoitteet liittyvät budjetointiin ja ennustamiseen, marginaalien parantamiseen ja saavuttamiseen sekä tuottojen kasvattamiseen. Lisäksi tärkeyslistan kärjessä oli kassavirran sekä pääomien entistä parempi hallinnointi.

“Aito kassavirran sekä omien maksuvelvoitteiden läpinäkyvyys parantaa yrityksen suoriutumista ja luottamusta omaan toimintaan. Vaikka taloushallinnon strategiat eivät aina ole olleet ensimmäinen suuryrityksiin yhdistetty asia, voidaan toimivan strategian avulla parantaa yrityksen toimintakykyä sekä asiakas- ja kumppanisuhteita”, Tihilä vinkkaa.

Lisätietoja: Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj, puh. 040 4807 098, esa.tihila@basware.com

1 Cost of Control -tutkimus tehtiin nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena. Tutkimukseen osallistu 550 taloushallinnon ammattilaista sekä toimitusjohtajaa USA:sta (100), Iso-Britanniasta (100), Pohjoismaista (100), Saksasta (100), Autraliasta (50), Benelux-maista (50) sekä Ranskasta (50). Vastaajaorganisaatioissa oli vähintään 1000 työntekijää ja heillä oli organisaation päätös- ja budjettivastuu. Vastaajat valikoitiin puhelimitse ja he vastasivat kyselyyn verkossa. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2011.

Basware

Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun-  ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1.9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.basware.fi

 

 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.