Myöhästyneet maksut aiheuttavat kaaosta yritysten taloudenhallintaan

Espoo 4.4.2012 – Osto-organisaatiot ovat alkaneet ymmärtää myöhästyneiden maksujen vaikutuksen paitsi omaansa, myös toimittajiensa kassavirtaan ja liiketoimintaan. Yhä useampi ostaja pitää toimittajiaan ja kumppaneitaan yhdenvertaisina, mutta siitä huolimatta myöhästyneet maksut ovat edelleen yleinen keino hallita omaa taloutta ja siihen liittyviä riskejä.

Nykypäivän hankintaketjut sisältävät useita yritysten välisiä kontaktipisteitä tilauksen ja laskun käsittelyn yhteydessä. Baswaren teettämän Cost of Control1-tutkimuksen mukaan taloushallinnon ammattilaiset ovat huolissaan osto- ja myyntiorganisaatioiden tilauksen ja laskun käsittelyyn liittyvien järjestelmien yhteensopivuuden vaikutuksista molempien kauppakumppanien toimintaan silloin, kun osa tai koko prosessista halutaan hoitaa sähköisesti.

Tutkimuksen toinen vaihe nostaa esiin tehottomien kaupallisten verkostojen sekä myöhästyneiden maksujen mukanaan tuomat haasteet. Liiketoiminnan verkostoituneisuuden ansiosta ostajat ovat kuitenkin alkaneet pitää toimittajiaan yhdenvertaisina kumppaneina ja ymmärtäneet, että myös asiakkailla on velvollisuutensa omia toimittajiaan kohtaan.

”Organisaatioissa on vihdoin alettu ymmärtää, minkälaisen dominoefektin yhden palasen kaatuminen aiheuttaa nykyaikaisessa liiketoimintaverkostossa. Yksi maksamaton lasku siirtyy aina eteenpäin ja eteenpäin ja lopulliset kerrannaisvaikutukset ulottavat lonkeronsa pitkälle koko kauppakumppaniketjuun”, sanoo Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

Venytetyillä maksuajoilla turvataan omaa liiketoimintaa

Tiukat maksuajat ja myöhästyneet tai virheelliset suoritukset tuovat haasteita maksumiehen roolissa oleville ostaja-organisaatioille, mutta samalla ne heijastavat vaikutuksensa myös toimittajille. Tutkimuksen mukaan taloushallinnon ammattilaiset arvioivat, että jopa 15 prosenttia laskuista maksetaan myöhässä siitäkin huolimatta, että kaksi kolmesta vastaajasta ymmärtää myöhästyneiden maksujen aiheuttavan vaikeuksia omille toimittajilleen. Vastaajista 38 prosenttia kertoi myös tiedostavansa, että heidän eräpäivän jälkeen maksamansa tai virheelliset maksusuoritukset aiheuttavat samalla tavalla ongelmia heidän toimittajiensa taloudelliseen suorituskykyyn kuin ne aiheuttaisivat heidän omaan toimintaansa ja kassavirtaansa.

”Myöhästyneillä maksuilla haetaan puskuria oman kassavirran hallintaan silläkin uhalla että se vahingoittaa kumppanin suoriutumiskykyä”, toteaa Tihilä.

Läpinäkyvyys ja automaatio taattava kaikille

Oman haasteensa hankintaketjuun aiheuttaa myös toimintojen läpinäkyvyys. Vastaajista 59 prosenttia uskoi, että hankintaketjun toimintojen sekä maksusuoritusten läpinäkyvyys on entistä haasteellisempaa alati mutkistuvien taloushallinnon verkostojen vuoksi. Yli puolet (64 % )oli sitä mieltä, että läpinäkyvä avoin verkko sekä yhteinen ekosysteemi auttaisivat näiden haasteiden taklaamisessa ja tarjoaisivat tehokkaamman perustan kestäville kustannussäästöille kuin mitä suljettu tai rajoitettu verkko mahdollistaa.

”Kaikille osapuolille taattu läpinäkyvyys sekä prosessiautomaatio ovat oleellisimmat avaimet verkostoitumisen etujen sekä työn tehokkuuden todellisessa hyödyntämisessä”, toteaa Tihilä.

Suurimmat haasteet hankinnasta maksuun -järjestelmien parantamisessa koettiin olevan järjestelmien joustavuuden puute sekä tehtyjen muutosten aiheuttamat häiriöt koko hankintaketjuun. 62 prosenttia vastaajista kertoi, että taloushallinnon prosessien erillisten osien yhdistäminen ja yhteen liittäminen tulee olemaan kaikkien kyselyyn vastanneiden tärkein tavoite seuraavien kahden vuoden aikana.

”Organisaatioiden tulee ymmärtää, että suuren keskinäisen riippuvuuden vuoksi jokaisen tulee kantaa oma vastuunsa verkoston taloudellisten riskien minimoimiseksi. Taloushallinnon ammattilaiset ovat kyllä tietoisia maksujen viivästymisten aiheuttamista ketjureaktioista ja sen vuoksi jokaisen tulisi kunnioittaa yhteisiä sääntöjä ja sitoumuksia. Tulevaisuudessa ostajien ja myyjien täytyy pystyä rakentamaan toimiva yhteinen verkosto tietojen jakamiseen ja liiketoimintojen onnistumisen takaamiseksi”, Tihilä kannustaa.

Yli puolet (56 %) tutkimuksen vastaajista arvioi, että tehokkaasti jaettu informaatio ja edistynyt sähköinen asiointi ovat tehokkaimmat tavat parantaa liiketoimintojen yhteistyötä, hankintaketjujen toimivuutta sekä tapaa, jolla yritykset kommunikoivat keskenään.

”Tutkimus osoittaa jälleen kerran sen, että kassavirran läpinäkyvyys on taloushallinnon ammattilaisten mielestä kaikkein oleellisin asia. Avoin verkko poistaa suljettujen verkkojen ongelmat kuten läpinäkyvyyden puutteen sekä yllättävät kustannukset. Avoin verkko takaa kaikenkokoisille yrityksille toimivan ja automatisoidun tavan käydä kauppaa”, sanoo Tihilä.

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj, puh. 040 4807 098, esa.tihila@basware.com

1 Cost of Control -tutkimus tehtiin nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena. Tutkimukseen osallistu 550 taloushallinnon ammattilaista sekä toimitusjohtajaa USA:sta (100), Iso-Britanniasta (100), Pohjoismaista (100), Saksasta (100), Autraliasta (50), Benelux-maista (50) sekä Ranskasta (50). Vastaajaorganisaatioissa oli vähintään 1000 työntekijää ja heillä oli organisaation päätös- ja budjettivastuu. Vastaajat valikoitiin puhelimitse ja he vastasivat kyselyyn verkossa. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2011.

Basware

Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun-  ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1.9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.basware.fi

 

 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.