Säästöpankeilla erinomainen vuosi – kannattava kasvu jatkui haastavassa toimintaympäristössä

• Liikevoitto 66 milj. euroa, -1,6 % • Talletuskasvu +4 % • Sp-Rahastoyhtiön rahastopääoma +96 % • Asuntoluottojen kasvu +10 % • Yritysluottojen kasvu +11 % • Vakavaraisuus vahva 22,2 % • Asiakasmäärä 577 000, +1,7 % – Markkinoiden olosuhteet olivat toimintavuoden aikana pankkitoiminnan kannalta haastavat. Siitä huolimatta säästöpankkien viime vuoden kehitys muodostui erinomaiseksi. Liikevoitto oli 66 miljoonaa euroa, eli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Säästöpankkien kasvu on jatkunut selvästi toimialaa nopeampana luoden vahvaa perustaa liiketoiminnan kehittämiselle”, kertoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri. Tuotot kasvoivat – Poikkeukselliset markkinakorko-olosuhteet näkyivät siinä, että keskeisin tuottoerä, korkokate, pieneni luottokannan kasvusta huolimatta. Taustalla oli markkinakorkojen erittäin nopea alentuminen poikkeuksellisen alhaiselle tasolle, mikä aiheutti luottojen ja talletusten välisen korkomarginaalin voimakasta supistumista, Kämäri huomauttaa. Tuottojen kokonaismäärä kuitenkin kasvoi, kun muut tuotot lisääntyivät tuntuvasti palkkio- ja sijoitustuottojen kasvun ansiosta. Samalla kulujen kasvu pysyi maltillisena liiketoiminnan kehitykseen tehdyistä panostuksista huolimatta. – Toiminnan tehokkuutta kuvaava kulu/tuotto-suhde parani 65 prosenttiin, mikä ei ole vielä pitkän aikavälin tavoitetasollamme. Säästöpankkien tuloksesta se osuus, mikä muilla menee erimuotoisille omistajatahoille, kanavoidaan säästöpankeissa asiakkaiden palvelujen kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, Kämäri kommentoi. Vakavaraisuus alan parhaimmistoa Säästöpankit olivat myös vuonna 2009 Suomen vakavaraisimpia pankkeja. Omien varojen määrä oli 835 miljoonaa euroa eli 111 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakavaraisuus oli vuoden lopussa 22,2 prosenttia. Säästöpankkien vakavaraisuus perustuu lähes kokonaan tuloksen kautta kertyneeseen ensisijaiseen omaan pääomaan. Säästöpankkien järjestämättömät saamiset olivat 29 miljoonaa euroa. Reaalitalouden heikosta kehityksestä huolimatta niiden määrä väheni miljoonalla eurolla. Luottotappioiden määrä lisääntyi. Niitä kirjattiin nettomääräisesti 7 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin niitä oli miljoona euroa. – Luottotappiot olivat kuitenkin vain 0,1 prosenttia luotonannosta, joten luottoriskimme ovat toimialaan nähden minimaaliset, Kämäri painottaa. Säästäminen muuta markkinaa nopeammassa kasvussa Säästöpankkien välittämien Sp-Rahastoyhtiön rahastojen rahastopääoma kaksinkertaistui ja oli vuoden lopussa 474 miljoonaa euroa. Sp-Rahastoyhtiön rahastoissa oli 66 800 osuudenomistajaa, millä mitattuna yhtiö on Suomen seitsemänneksi suurin rahastoyhtiö. Säästöpankkien ja Lähivakuutus-ryhmän omistaman Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutussäästöt kasvoivat 53 prosenttia. Markkinoiden yleisen kehityksen mukaisesti myös säästöpankkien talletuskasvu hidastui ollen 3,5 prosenttia. Kasvu oli kuitenkin nopeampaa kuin pankkisektorilla keskimäärin. – Säästöpankkien talletukset ovat viimeisen 15 vuoden aikana kasvaneet keskimäärin 10 prosenttia vuodessa. Kasvu on ollut selvästi nopeampaa kuin pankkisektorilla keskimäärin. Markkinaosuus on tänä aikana noussut 2,7 prosentista 5,3 prosenttiin, mikä on fantastinen suoritus, Kämäri iloitsee. Säästöpankit rahoittavat yhä useampia kotitalouksia ja yrittäjiä Säästöpankkien luottokanta, mukaan lukien välitetyt kiinnitysluotot, lisääntyi vuoden aikana 9,5 prosenttia. Säästöpankkien oma luottokanta oli vuoden lopussa 5,3 miljardia euroa, koko luotonanto välitetyt luotot mukaan lukien 6,3 miljardia euroa. Kasvu oli selvästi pankkisektorin keskimääräistä kasvua nopeampaa. Asuntoluottojen kasvu oli säästöpankeissa voimakasta, 10 prosenttia. Yritysluottojen kasvu oli vielä tätäkin nopeampaa, yli 11 prosenttia. Kulutusluotot lisääntyivät 7 prosenttia, maa- ja metsätalouden luotot 8 prosenttia. – Yritysrahoituksen kasvun perusteella voidaan sanoa säästöpankeilla olleen keskeinen rooli suomalaisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien kilpailukyvyn ylläpitämisessä finanssikriisin sävyttämänä vuonna 2009, Kämäri kommentoi. Odotukset vuodelle 2010 Vuonna 2009 vallitsi syvä taantuma, mutta vuoden lopulta alkaen on ollut nähtävissä toivon pilkahduksia Suomen talouskehityksen kääntymisestä parempaan. Ennätysmatala korkotaso on myös ylläpitänyt toiveikkuutta. Taloustaantuma on kuitenkin niin laajamittainen, että Suomen kansantalouden kääntyminen nousuun tulee olemaan hidasta. Pankkien toimintaympäristö tulee olemaan haastava myös vuoden 2010 aikana. – Säästöpankit ovat 22,2 prosentin vakavaraisuudellaan Suomen kärkipankkeja myös vuonna 2010. Jatkamme valitsemallamme aidon asiakaslähtöisen, kannattavan kasvun strategialla, minkä ansiosta yhä useampi suomalainen tulee huomaamaan vuoden 2010 aikana, että pankin valinnalla on merkitystä, Kämäri summaa. Lisätietoja: Säästöpankkiliitto Pasi Kämäri, toimitusjohtaja puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222 sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi SÄÄSTÖPANKKIEN VIISIVUOTISKATSAUS (miljoonaa euroa) 2005 2006 2007 2008 2009 ____________________________________________________________________________ Korkokate 116,4 134,4 159,2 163,8 151,9 Muut tuotot 44,5 49,5 56,5 36,5 59,0 ____________________________________________________________________________ Tuotot yhteensä 160,9 183,9 215,9 200,3 210,9 Henkilöstökulut 46,9 48,0 53,0 58,4 60,0 Muut toimintakulut 55,1 56,9 61,5 67,7 71,3 Poistot 5,0 5,5 5,4 5,8 6,2 _____________________________________________________________________________ Kulut yhteensä 107,0 110,4 119,9 131,9 137,5 Arvonalentumistappiot 0,5 0,4 1,6 0,9 7,0 _____________________________________________________________________________ Liikevoitto 53,4 73,2 94,2 67,5 66,4 -% keskitaseesta 1,0 1,3 1,6 1,1 1,0 Kulut/tuotot (%) 67 60 56 66 65 Järjestämättömät ja nolla- korkoiset saatavat 13 18 20 30 29 - % luotoista ja sitoumuksista 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 Arvonalentumistappiot luotoista ja vastuusitoumuksista (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Omat varat 552 618 694 724 835 Ensisijaiset omat varat 487 546 621 681 713 Vakavaraisuus (%) 8,4 19,1 22,8 21,2 22,2 Ensisij. vakavaraisuus (%) 16,2 16,9 20,4 20,0 19,0 Talletukset 4 484 4 687 5 034 5 523 5 714 Luotot 4 025 4 200 4 518 4 984 5 309 – ml. hypoteekkilainat 4 029 4 478 5 087 5 757 6 304 Tase 5 358 5 646 6 109 6 713 7 060 Vastuusitoumukset 241 272 261 275 298 Henkilöstö 1 106 1 102 1 178 1 234 1 223 Toimipaikat 210 202 211 212 215 Asiakkaita 525 000 535 000 548 000 567 000 577 000

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.