Säästöpankeilla vakaa alkuvuosi

 Liikevoitto 20,7 miljoonaa euroa, +3,3 prosenttia  Talletuskasvu +2,5 prosenttia  Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat 527,5 miljoonaa euroa, +103 prosenttia  Vakuutussäästöt138,7 miljoonaa euroa + 50 prosenttia  Luottojen kasvu ml. välitetyt luotot kasvu +7,7 prosenttia  Asuntoluottojen ml. välitetyt luotot kasvu +8,2 prosenttia  Vakavaraisuus vahva 21,8 prosenttia  Asiakasmäärä +1,4 prosenttia – Säästöpankkien alkuvuosi jatkoi vakaata strategiamme mukaista tietä. Säästöpankkien alkuvuoden liikevoitto 20,7 miljoonaa euroa oli parempi kuin kuin vuotta aiemmin, vaikka kasvu hidastuikin hieman alkuvuoden aikana. Alkuvuosi on sujunut täysin odotustemme mukaisesti ja vuosi 2010 on lähtenyt liikkeelle erittäin hyvin, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri summaa. Tuottojen kasvu kompensoi korkokatteen alentumisen Säästöpankkien korkokatetta painoi poikkeuksellisen alhaisen markkinakorkotason jatkuminen sekä luottojen ja talletusten välisen korkomarginaalin supistuminen. Korkokate alentui edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 9,1 prosenttia. Palkkio- ja erityisesti sijoitustuottojen kasvun ansiosta tuottojen kokonaismäärä kuitenkin kasvoi 5,1 prosenttia. Samalla kulujen kasvu pysyi maltillisena liiketoiminnan kehitykseen tehtyihin panostuksiin nähden. Kulujen kasvu oli 7,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. – Toiminnan tehokkuutta kuvaava kulu/tuotto-suhde oli 63 prosenttia, mikä ei ole tavoitetasollamme. Panostamme tällä hetkellä liiketoiminnan kehittämiseen, mikä näkyy panostuksina niin henkilöstöön kuin tietotekniikkaan. Nämä panostukset ovat investointeja tulevaisuuden tuottovirtaan, Kämäri kommentoi. Luottokanta kasvussa Säästöpankkien luottokannan 12 kuukauden kasvu oli 7,7 prosenttia, mukaan lukien välitetyt kiinnitysluotot. Asuntoluottojen kasvu oli vastaavalla aikavälillä 8,2 prosenttia. Luottokannan kasvu oli selvästi pankkisektorin keskimääräistä kasvua nopeampaa. Asuntoluottojen kasvua hillitsi se, että säästöpankit eivät ole lähteneet mukaan markkinoilla meneillään olevaan epäterveeseen luottohinnoitteluun. – Toimintamme peruspilareita ovat säästäväisyyden edistäminen, kannattavuus ja tempoilematon toiminta, mistä johtuen Säästöpankit ovat noudattaneet omaa vakaata linjaansa myös luottohinnoittelussa. Vain kannattava liiketoiminta takaa asiakkaille luotettavan pitkäaikaisen kumppanin pankkiasiointiin, Kämäri painottaa. Liiketoiminta terveellä pohjalla Säästöpankkien järjestämättömät saamiset olivat 41 miljoonaa euroa, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Arvonalentumistappioita kirjattiin vain 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi säästöpankit olivat maaliskussa edelleen yksi Suomen vakavaraisimmista pankeista. Säästöpankkien vakavaraisuus rakentuu lähes kokonaan ensisijaisten omien varojen varaan eli vahvimpaan vakavaraisuuden rakentamisosaan. – Säästöpankkien liiketoiminta on terveellä pohjaalla ja vakavaraisuus vahvaa. Näin ollen riskinsietokykymme on erittäin korkea, mikä luo turvaa säästöpankkien asiakkaille, Kämäri muistuttaa. Säästöpankit mukana suomalaisten vaurastumisessa Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli hyvällä kasvu-uralla ollen maaliskuussa 2,5 prosenttia. Säästöpankkien välittämien Sp-Rahastoyhtiön rahastojen kasvu jatkui alkuvuonna erittäin voimakkaasti. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvu oli 103 prosenttia ja alkuvuoden aikana hallinnoidut pääomat kasvoivat 11,3 prosenttia. SP-rahastoyhtiön rahastoista seitsemällä on jo Morningstar-tähtiluokitus, ja keskimäärin luokituksen saaneet rahastot saivat yli kolme tähteä. Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutusten uusmyynti oli hyvässä kasvussa alkuvuonna niin vakuutussäästämisen kuin riskituotteiden osalta. Alkuvuoden uusien riskihenkivakuutusten kappalemääräinen myynti oli 8,6 prosenttia koko toimialan myynnistä vakuutettujen määrällä mitattuna ja uusien vakuutussäästämistuotteiden kappalemääräinen myynti oli 4,6 prosenttia koko toimialan myynnistä. – Säästöpankkien perustehtävänä on suomalaisten säästämisen ja säästäväisyyden edistäminen. Tavoitteenamme on edistää asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia, ja rahastojemme sekä vakuutustemme hyvä kasvu on osoitus siitä, että asiakkaamme myös luottavat meihin näissä asioissa, Kämäri iloitsee. Säästöpankin tuotevalikoima laajenee toukokuussa Säästöpankkien säästämistuotteiden tarjonta laajenee toukokuun puolivälissä, kun valikoimaa laajennetaan Säästöpankin PS-ratkaisulla. – Säästöpankin eläkeratkaisun palvelukokonaisuus rakentuu asiakkaan tarpeiden ja lähtökohtien pohjalta. Säästöpankissa uskotaan, että pitkäjänteisellä säästämisellä varmistetaan paras mahdollinen turva tulevaisuuden varalle, Kämäri painottaa. Tarkemmat tulostiedot taulukkomuodossa löytyvät liitteenä olevan Säästöpankkiliiton tiedotteen lopusta. Lisätietoja: Säästöpankkiliitto Pasi Kämäri, toimitusjohtaja puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222 sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa

Liitteet & linkit