Sparbankerna hade en stabil början av året

 Rörelsevinst 20,7 miljoner euro, + 3,3 procent  Depositionsökning +2,5 procent  Sp-Fondbolags fondkapital 527,5 miljoner euro, +103 procent  Försäkringsbesparingar 138,7 miljoner euro + 50 procent  Kreditökning inkl. förmedlade krediter +7,7 procent  Ökning av bolån inkl. förmedlade krediter +8,2 procent  Kapitaltäckning stark 21,8 procent  Kundantal +1,4 procent – Sparbankerna fortsatte i början av året på sin stabila strategienliga väg. Rörelsevinsten på 20,7 miljoner euro för början av året var bättre än året innan fastän tillväxten avtog en aning. Början av året har gått helt enligt förväntningarna och 2010 har börjat mycket bra, summerar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri. Ökningen av intäkterna kompenserar det sjunkande räntenettot Sparbankernas räntenetto pressades av att nivån på marknadsräntan hölls exceptionellt låg och på att räntemarginalen mellan krediter och depositioner krympte. Räntenettot sjönk med 9,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Tack vare ökningen av provisionsintäkterna och speciellt placeringsintäkterna ökade intäkterna totalt ändå med 5,1 procent. Samtidigt hölls kostnadsökningen på en moderat nivå i förhållande till de satsningar som gjordes på utvecklingen av affärsverksamheten. Kostnaderna ökade med 7,2 procent jämfört med samma tid året innan. – Kostnads/intäktsrelationen som beskriver hur effektiv verksamheten var 63 procent vilket inte är på vår målnivå. Vi satsar för närvarande på att utveckla affärsverksamheten vilket syns i satsningar på såväl personalen som datatekniken. Satsningarna är investeringar i framtidens intäktsflöde, kommenterar Kämäri. Kreditstocken växer Sparbankernas kreditstock ökade under de senaste 12 månaderna med 7,7 procent inklusive de förmedlade hypotekskrediterna. Bostadskrediterna ökade under samma tid med 8,2 procent. Ökningen av kreditstocken var klart snabbare än på banksektorn i genomsnitt. Ökningen av bostadskrediterna dämpades av att sparbankerna inte gått med i den osunda prissättning av krediter som pågår på marknaden. – Grundpelarna för vår verksamhet är främjande av sparsamhet, lönsamhet och en jämn verksamhet varför sparbankerna har följt sin egen stabila linje också i prissättningen av krediter. Endast en lönsam affärsverksamhet garanterar en pålitlig långvarig partner för kunderna i bankärenden, betonar Kämäri. Affärsverksamheten på gedigen grund Sparbankernas oreglerade fordringar uppgick till 41 miljoner euro vilket är 10 procent mindre än vid samma tid året innan. Nedskrivningarna var endast 0,2 miljoner euro. Dessutom var sparbankerna i mars alltjämt en av Finlands mest solventa banker. Sparbankernas kapitaltäckning bygger så gott som helt på det primära kapitalet dvs. den starkaste delen i kapitaltäckningen. – Sparbankernas affärsverksamhet står på en gedigen grund och kapitaltäckningen är stark. Sålunda är vår risktålighet mycket hög vilket skapar trygghet för sparbankernas kunder, påminner Kämäri Sparbankerna är med när finländarna blir förmögnare Ökningen av sparbankernas depositioner de senaste 12 månaderna har varit god och i mars var den 2,5 procent. Sp-Fondbolags fonder växte fortfarande kraftigt under början av året. Jämfört med samma tid i fjol var tillväxten 103 procent och under början av året ökade det förvaltade kapitalet med 11,3 procent. Av Sp-Fondbolags fonder har sju redan Morningstars stjärnrating och i genomsnitt fick de fonder som fick en rating över tre stjärnor. Nyförsäljningen av Livförsäkringsaktiebolaget Duos försäkringar ökade bra under början av året såväl i fråga om försäkringssparande som riskprodukter. Antalet sålda risklivförsäkringar under början av året uppgick till 8,6 procent av hela branschens försäljning mätt med antalet försäkrade och antalet sålda nya försäkringssparprodukter var 4,6 procent av hela branschens försäljning. – Sparbankernas huvuduppgift är att främja finländarnas sparande och sparsamhet. Vårt mål är att främja våra kunders ekonomiska välstånd och det faktum att våra fonder och försäkringar växer är ett tecken på att våra kunder också litar på oss i de här frågorna, gläder sig Kämäri. Sparbankens produkturval växer i maj Sparbankernas utbud av sparprodukter utvidgas i maj när sortimentet utökas med Sparbankens LS-lösning. – Sparbankens pensionslösning bygger på kundens behov och utgångspunkter. I sparbanken tror man att långsiktigt sparande ger den bästa möjliga tryggheten för framtiden, betonar Kämäri. För mera detaljerad information om resultatet, se Sparbanksförbundets bilaga i tabellform i slutet av meddelande. Ytterligare information: Sparbanksförbundet Pasi Kämäri, verkställande direktör tel. (09) 5480 5240, 0500 688 222 e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa

Liitteet & linkit