Sujuva verkkolasku kaipaa yhteistä standardia ja avointa verkkoa

- Avoin verkko yhdistää tilaajat ja toimittajat kansainvälisesti

Espoo 26.4.2011 - Ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:n teettämän kansainvälisen verkkolaskututkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä uskoo laskutusprosesseissaan olevan paljon tai merkittävästi tehostamisen varaa. Kolmella neljästä kyselyyn vastanneista yrityksistä kuluvan vuoden painopiste taloushallinnossa on operatiivisen tehokkuuden parantamisessa. Verkkolaskutuksen lisääminen sekä verkkolaskua edistävät toimivat lähetys- ja vastaanottoverkostot ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Baswaren kehittämä avoin verkko edistää erilaisten hankintasanomien globaalia sähköistä liikkumista.

Maaliskuussa toteutettuun verkkolaskututkimukseen vastasi 1373 organisaatiota Yhdysvalloista, Euroopasta, Pohjoismaista sekä Australiasta. Vaikka kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista näkee että verkkolaskutuksella on positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan, verkkolaskun yleistymisessä on kansainvälisesti vielä monia haasteita.

Tutkimustulosten mukaan suurimmat esteet ja haasteet verkkolaskujen määrän lisäämisessä liittyvät toimittajien haluttomuuteen lähettää verkkolaskuja sekä verkkolaskuista toimittajille syntyviin kustannuksiin. Mielenkiintoista on, että koko tutkimukseen osallistuneista jopa 46 prosenttia vastasi näin, mutta suomalaisista vastaajista samaa mieltä oli ainoastaan 18 prosenttia.

”Tämä kuvastaa hyvin suomalaisten organisaatioiden muita parempaa tietoisuutta siitä, mitä verkkolaskujen lähettäminen ja vastaanottaminen vaativat. Suomalaiset yritykset ovat olleet etulinjassa verkkolaskun käyttöönotossa sekä hyödyntämisessä ja myös panostaneet siihen. Suomessa ainoastaan kaksi prosenttia vastaajista nosti rahoituksen puutteen verkkolaskutuksen lisääntymisen esteeksi, kun kaikkien vastaajien osalta sen nosti ongelmaksi peräti 31 prosenttia. Esteiden poistaminen vaatii monipuolisen tietoisuuden lisäämistä globaalisti”, kertoo Baswaren johtaja Pekka Lindfors.

Avoin verkko poistaa verkkolaskun esteitä kansainvälisesti

Tutkimukseen vastanneista 72 prosenttia nosti organisaatioiden operatiivisen tehokkuuden parantamisen kuluvan vuoden tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tämän myötä myös verkkolaskun merkitys nousee selvästi esiin, sillä jopa 64 prosenttia vastaajista raportoi huomattavasta manuaalisista prosesseista johtuvasta ajanhukasta. Heistä 41 prosenttia kertoi laskutuksensa nojaavan puhtaasti paperilaskuihin.

”Suurimpina esteinä sähköisen laskutuksen yleistymiselle voi nähdä verkkolaskuvalmiuksien- ja järjestelmien puutteet. Tärkeintä on luoda sellaiset järjestelmät, jotka toimivat mahdollisimman hyvin yhteen ja jotka on kätevä ottaa käyttöön. Tästä syystä meidän rakentamamme avoin verkko on ehdottoman tärkeässä roolissa verkkolaskutuksen edistämisessä”, linjaa Lindfors.

Verkkolaskun ”yhteisöpalvelu” yhdistää

Avoimen verkon kautta verkkolaskut ja hankintasanomat, kuten tilaukset ja tilausvahvistukset, liikkuvat myyjien ja asiakkaiden välillä sujuvasti erilaisista standardeista, sijainnista tai operaattoreista riippumatta. Tutkimukseen vastanneista organisaatioista puolet uskoi avoimen verkon vähentävän hankintakuluja suljettuihin, asiakas- tai toimialakohtaisiin verkkoihin verrattuna. Tärkeimmiksi eduiksi mainittiin kuitenkin lisääntynyt joustavuus ja tehokkuus, kustannussäästöt sekä toimintaa helpottava yleinen verkkolaskustandardi ja laskutustietojen yhtenäisyys.

”Tavoitteenamme on luoda avoin verkko, joka toimii kaikkien sähköisten sanomien välittämisessä yhtä tehokkaasti ja joustavasti kuin puhelut kulkevat eri operaattoreiden ja maanosien välillä. Avoimen verkon avulla poistamme ne raja-aidat, jotka vielä haittaavat verkkolaskutuksen globaalia sujuvuutta. Olemme siis luomassa palvelua, joka yhdistää verkkolaskua hyödyntävät organisaatiot - samalla tapaa ja yhtä joustavasti kuin yhteisöpalvelut Facebook tai LinkedIn yhdistävät ihmisiä”, visioi Lindfors.

Tällä hetkellä yleisin tilausvahvistusten lähettämisen tapa sekä maailmalla (67%) että Suomessa (83%) on sähköposti. Toisena Suomessa tulee puhelin, muualla faksi. Näitä seuraavat paperi ja XML-dokumentit suoraan toimittajille. Ainoastaan noin kymmenesosa vastaajista lähettää XML-dokumentit operaattorin välittäminä. Sähköisten dokumenttien sujuvasta verkossa liikkumisen tärkeydestä kertoo myös se, että 78 prosenttia vastaajista lähettäisi tilauksensa sähköisinä, mikäli toimittajat pystyisivät vastaanottamaan niitä.

Tällä hetkellä reilusti yli puolet kokee operaattoreiden välisen integroinnin puutteen toimintaongelmien aiheuttavan hankaluuksia heille itselleen (64%)  tai heidän asiakkailleen (61%). Ainoastaan noin joka kymmenes oli sitä mieltä, etteivät operaattoreiden väliset integrointiongelmat aiheuta heille hankaluuksia.

”Jos verkkolaskun halutaan yleistyvän globaalisti, on hankaluuksista päästävä eroon. Kännyköiden yleistyminen ohi lankapuhelinten vaati aikoinaan myös verkon, joka toimi vähintään yhtä hyvin kuin vanha verkko. Paperilaskujen ja paperisten tilausvahvistusten historiaan jääminen on täysin kiinni niitä välittävistä järjestelmistä ja niiden tuomista eduista”, toteaa Lindfors.

Lisätietoja:

Pekka Lindfors, Senior Vice President, Basware Oyj

Puh. 0400 457 594, pekka.lindfors@basware.com

Verkkolaskututkimuksesta lisää: www.basware.fi/verkkolaskututkimus

Basware
Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä talousohjauksen ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli miljoona käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta.

Baswaren liikevaihto vuonna 2010 oli 103 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa

Liitteet & linkit