Suomalaisilla organisaatioilla 100 päivää Sepaan

- loppuvuoden SEPA-päivitysruuhka yhä todennäköisempi         

 

Espoo, 23.9.2010. Suomessa siirrytään sadan päivän päästä yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan, kun kansallinen SEPA-tilisiirroon takaraja on käsillä 31.12.2010. Ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:n tuoreen SEPA-selvityksen¹ mukaan 75 prosenttia yrityksistä on tehnyt suunnitelman SEPAan siirtymisestä. Yhteisöistä vasta  alle kolmannes (29 prosenttia) on päivittänyt taloushallinnon ohjelmistonsa SEPA-yhteensopiviksi, ja neljä kymmenestä (41 prosenttia) maksuliikenneohjelmistonsa. Valtaosa organisaatioista  on toteuttamassa SEPA-siirtymisen tämän vuoden aikana. Uhkakuvana on loppuvuoden päivitysruuhka.  

 

Suomen kansallinen takaraja SEPA-tilisiirron käyttöönotolle on tämän vuoden lopulla. Valtaosa vastaajista olettaa yhä ottavansa SEPA-tilisiirron käyttöön tämän vuoden aikana.  Yrityksistä lähes 80 prosenttia kertoo muuttavansa taloushallinnon ohjelmistonsa SEPA-yhteensopiviksi. Erillisen SEPA-suunnitelman on tehnyt 75 prosenttia yrityksistä, kun vastaava luku oli tammikuussa  43 prosenttia. Suurista organisaatioista suunnitelman on tehnyt peräti 86 prosenttia.  

”SEPA on ajankohtaisena hankkeena tiedostettu suomalaisissa organisaatioissa laajasti. Töitä on paljon vielä jäljellä ennen kuin yritykset ovat valmiina SEPAan”, kertoo Baswaren SEPA-asiantuntija Matti Luoto. ”Kaikkien suomalaisorganisaatioiden on joka tapauksessa siirryttävä euromaksualueeseen.”   

Ohjelmistopäivitykset pahasti kesken

 Ohjelmistopäivitysten osalta on tapahtunut tämän vuoden aikana edistystä. Lähes joka kolmannella (29 prosenttia) yrityksellä on SEPA-yhteensopivat taloushallinnon järjestelmät, kun vastaava luku oli tammikuussa 10 prosenttia. Neljä kymmenestä (41 prosenttia) on päivittänyt maksuliikenneohjelmistonsa SEPA-aikaan, kun vastaava luku oli tammikuussa 25 prosenttia.

 ”Yrityksissä tiedostetaan SEPA-tilisiirron takarajan läheisyys. Muutokset ovat kuitenkin yli puolella yrityksistä vielä tekemättä. Ohjelmistopäivityksiin on niukasti aikaa jäljellä. On aivan selvää, että loppuvuoteen 2010 on kohdistumassa erittäin kova paine päivittää omat ohjelmistot SEPA-yhteensopiviksi”, kertoo Matti Luoto.  ”Yrityksissä ei ole edelleenkään täysin oivallettu SEPAn tuomia mittavia muutoksia  ja suurta työn määrää.”

Euron käyttööottoa suurempi muutos  

Joka toinen (49 prosenttia) kyselyyn vastanneista 486:sta taloushallinnon ammattilaisesta oli sitä mieltä, että SEPA on organisaation taloushallinnolle euroon siirtymistä suurempi muutos. Joulukuussa 2007 tätä mieltä oli joka kolmas vastaaja (32 prosenttia).   

”Näkemys siitä, että SEPA-muutos on suurempi kuin eurosiirtymä on vahvistunut jokaisessa tutkimuksessa.  Muutoksen laajuus selvinnee valtaosalle vasta kokemusten kautta. Voin vakuuttaa, että euromaksualueeseen siirtyminen on teknisesti  huomattavasti suurempi muutos kuin euroon siirtyminen”, kertoo Matti Luoto.  

Yhtenäinen euromaksualue mullistaa maksamisen lait, pankkipalvelut ja rahan liikkumisen yli rajojen. Osa yrityksistä on jo siirtynyt SEPA-maksamiseen. Maksaminen nopeutuu ja tulee edullisemmaksi.

Selvityksen mukaan noin 61 prosenttia organisaatioista näkee  euromaksualueen positiiviset vaikutukset maksuliikenteen tehostumisen ja yhtenäistymisen myötä.  

Pankit aktivoituneet – verkkolaskutus lisääntyy    

Pankkien SEPA-valmiudet arvioitiin tutkimuksessa selvästi paremmiksi kuin aiemmin. 71 prosenttia vastaajista arvioi pankkien valmiudet hyviksi tai erittäin hyviksi, kun tammikuussa vastaava luku oli alle 60 prosenttia.        

”Pankit ovat aktivoituneet SEPA-palvelujen osalta selvästi tämän vuoden aikana. Sitä ennen kehitys oli hidasta, ja pankkien SEPA-palvelut melko lailla keskeneräisiä. Tämä on osaltaan vaikuttanut yritysten SEPA-valmiuksiin, ja siirtänyt palvelujen käyttöönottoa pääosin vuoden 2010 puolelle”, sanoo Matti Luoto.

SEPA-päivitysten yhteydessä organisaatiot ovat tekemässä myös muita prosessimuutoksia, joista suositummaksi nousivat tietoturvan tehostaminen ja verkkolaskujen lisääminen.

Luottamus maksuliikennetoimittajiin on kyselyn mukaan lisääntynyt edelleen, ja lähes 85 prosenttia vastaajista arvioi niiden SEPA-valmiudet hyviksi tai erittäin hyviksi. ERP-järjestelmien SEPA-valmiudet arvioi hyviksi tai erittäin hyviksi jo yli 40 prosenttia  taloushallinnon ammattilaisista, kun vastaava luku oli tammikuussa 23 prosenttia.  

Lisätietoja:


Matti Luoto, Basware Oyj, p. +358 50 557 2204

Juha Väänänen, Basware Oyj, p. +358 500 602554

 

Basware

Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli miljoona käyttäjää yli 50 maassa hyödyntää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta.

Baswaren liikevaihto vuonna 2009 oli 92 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

¹ Basware selvitti kyselytutkimuksella yritysten ja organisaatioiden SEPA-valmiuksia Suomessa. Kysely toteutettiin elokuussa 2010. Siihen vastasi 486 taloushallinnon ammattilaista eri toimialojen yrityksistä ja organisaatioista. Basware on seurannut tutkimuksilla yritysten SEPA-valmiuksia vuodesta 2007 lähtien. www.basware.fi/SEPA

 

 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit