Suomi on yhä jäljessä muista Pohjoismaista lihavuusleikkausten määrässä   Lihavuuskirurgian huiput koolla Suomessa 23.-24.9.2010

Suomessa tehdään tänä vuonna noin 900 lihavuusleikkausta. Määrä on 200 leikkausta suurempi kuin viime vuonna, mutta kuusi kertaa pienempi kuin lähes samankokoisessa Tanskassa. Parhaillaan Vaasassa koolla olevat pohjoismaiset lihavuuskirurgit muistuttavat, että lihavuuskirurgialla voidaan vaikuttaa tehokkaasti sairaalloiseen lihavuuteen ja sen liitännäissairauksiin, kuten yleiseen metaboliseen oireyhtymään ja erityisesti 2-tyypin diabtekseen. Nykyisin puhutaankin aineenvaihduntakirurgiasta eikä vain llihavuuskirurgiasta.

Leikkaukseen pääsee tänä vuonna noin 900 potilasta. Määrä on kasvanut viime vuosina huimasti, sillä vielä neljä vuotta sitten Suomessa leikattiin alle 100 potilasta. Tulevien kolmen vuoden aikana leikkausmäärä on tarkoitus kasvattaa 2000:een.

Lihavuuden Hoidon Asiantuntijaryhmä FOTEG ry järjestää 23.-24.9. Vaasassa ainutlaatuisen koulutustapahtuman, jossa ovat koolla pohjoismaiset lihavuuskirurgian huiput. Tapahtumassa kirurgit jakavat lihavuusleikkauksiin liittyviä parhaita toimintamallejaan sekä keskustelevat leikkauksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tapahtuma osoittaa, että Suomi on kansanvälisestikin verrattuna lihavuuskirurgian huippuosaaja. Suomessa on parhaillaan meneillään useita lihavuusleikkauksiin liittyviä tutkimusprojekteja, jotka ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna merkittäviä.

”Yksi mielenkiintoinen näkökulma koulutustapahtumassa on lihavuuskirurgia päiväkirurgisena toimenpiteenä. Tähystystekniikan ja niin sanotun nopean toipumisen ohjelman avulla potilaat voidaan kotiuttaa jopa samana päivänä, useimmiten kuitenkin seuraavana päivänä”,  kertoo FOTEG ry:n puheenjohtaja, dosentti Mikael Victorzon.

Tanska leikkaa kuusi kertaa enemmän

Pohjoismaat kuuluvat maailmanlaajuisestikin lihavuuskirurgian edistyneimpiin maihin. Lihavuuskirurgia tunnustetaan kaikissa Pohjoismaissa tarpeelliseksi sairaalloisen lihavuuden hoitomenetelmäksi silloin, kun potilas ei pysty muilla keinoin laihtumaan pysyvästi. Pääosan Pohjoismaiden lihavuusleikkauksista tekee parhaillaan Vaasassa koolla oleva huippukirurgien ryhmä.

Ruotsissa leikataan tänä vuonna noin 7000 potilasta ja Tanskassa 5000 potilasta. Erityisesti Suomen kokoinen Tanska on kasvattanut voimakkaasti leikkausmääriään.

”Tanskassakin on tehty kansallinen terveysteknologinen selvitys lihavuuskirurgian vaikuttavuudesta, ja selvityksen tulokset ovat  mahdollistaneet  lihavuuskirurgian nopean kasvun ja terveyspoliittisen hyväksynnän”,  kertoo professori Peter Funch Jensen Århusin yliopistosairaalasta.

”Suomessa Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohtan laaja raportti vahvistaa, että kasvava paine lihavuusleikkaushoitoon voi lisätä myös yhteiskunnallisia keinoja lihavuusepidemian hallitsemiseksi. Finohtan selvitys osoittaa kiistatta lihavuuskirurgian vaikuttavuuden, myös kustannusvaikuttavuuden, mutta terveyspoliittista hyväksyntää ei siitä huolimatta vielä Suomessa ole”, sanoo Victorzon.

Lisätietoja:

FOTEG ry:n puheenjohtaja, Vaasan keskussairaalan operatiivisen tulosalueen johtaja, ylilääkäri, vatsaelinkirurgian dosentti Mikael Victorzon, puh. 040 554 1459.

FOTEG ry eli Lihavuuden Hoidon Asiantuntijat on kirurgisiin lihavuusleikkauksiin erikoistuneiden lääkärien ryhmä, joka kokoaa ja jakaa lihavuuden hoitoon ja lihavuusleikkauksiin liittyvää tuoreinta tietoa. Ryhmä kouluttaa kollegojaan ja sen jäsenet kouluttautuvat itse sekä Suomessa että ulkomailla. Lihavuuskirurgien lisäksi ryhmään kuuluu myös muita sairaalloisen lihavuuden hoitoon osallistuvia lääkäreitä, kuten diabeteksen hoitoon erikoistuneita sisätautilääkäreitä.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.