Tiedote: Basware tarjoaa asiakkailleen varamiesjärjestelmän talousohjauksen kriittisiin tehtäviin

Espoo, 10.6.2009 – Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj tarjoaa asiakkailleen varamiespalvelun talousohjauksen tehtävien hoitamiseen sekä asiantuntijatukea järjestelmien maksimaaliseen hyödyntämiseen. Ulkopuoliselle tuelle voi olla tarvetta tilanteissa, jolloin taloushallinnon henkilö on vaihtunut, jäänyt äitiyslomalle tai uusi tietojärjestelmä on juuri otettu käyttöön.

Talousohjauksen pääkäyttäjäpalvelu soveltuu yrityksille, joilla on käytössään konsernitilinpäätöksen ohjelmisto Basware Group Consolidation tai liiketoiminnan suunnittelun ja raportoinnin ohjelmisto Business Planning. Pääkäyttäjäpalvelu on otettavissa käyttöön niin vuosi- kuin osavuositilinpäätöksiinkin. Yritys voi varata asiantuntijan etukäteen käyttöönsä esimerkiksi muutamaksi päiväksi kuukausiraportoinnin ajaksi tai vuosibudjetoinnin tueksi. Baswaren asiantuntijat hallitsevat järjestelmät läpikotaisin, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että ohjelmaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tehosyöttöratkaisuja ICT- ja teollisuusautomaatiotoimialoille tarjoava Efore Oyj on hyödyntänyt Baswaren talousohjauksen ja konsernitilinpäätöksen pääkäyttäjäpalvelua. Helsingin pörssissä noteerattu Efore tarvitsi tukea konsernitilinpäätöksen tekoon äkillisen henkilömuutoksen takia. Baswaren asiantuntija toimi Eforella käytössä olevan Group Consolidation -ohjelmiston pääkäyttäjänä. Konsultti laati vuoden ajan yrityksen kuukausi-, kvartaali- ja vuositilinpäätökset. ”Konsernitilinpäätökset ja raportointi vaativat erityisasiantuntijuutta, joiden edustajia yrityksissä on usein hyvin rajoitettu määrä”, sanoo Eforen talousjohtaja Olli Nermes. ”Jos jotakin yllättävää tapahtuu, on varamiesjärjestelmä hyvä olla olemassa. Tässä näen ulkopuolisen avun olevan erityisen keskeisessä asemassa. Ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta ei varsinaisesti tarvita. Pääasia on, että konsultilla on vankka kokemus tilinpäätösten laatimisesta ja ohjelmistosta.” Ulkopuolinen tuki tilinpäätösten teossa voi olla tarpeen myös silloin, kun prosessia halutaan nopeuttaa ja tehostaa. Tilinpäätöstyökalua käytetään harvakseltaan, jolloin järjestelmän toiminnallisuudet eivät välttämättä ole tuttuja. Baswaren palvelumallissa asiantuntija käy aluksi asiakkaan kanssa läpi yrityksen omia erityispiirteitä esimerkiksi tilinpäätöksen ohjeistuksen osalta. Tämän jälkeen asiantuntija on tukena tilinpäätösprosessin jokaisessa vaiheessa. Samalla hän varmistaa, että järjestelmää käytetään oikein. ”Kaikki organisaatiot etsivät mahdollisuuksia järkeistää kustannuksiaan, ja keskittyä entistäkin tiukemmin omaan ydinliiketoimintaansa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Heiskanen Basware Fimasta. ”Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat saavuttaa säästöjä ulkoistamalla talousohjauksensa. Suuremmat organisaatiot taas saavat tukea esimerkiksi henkilövaihdoksiin. Loppujen lopuksi harvalla yrityksellä on kattavaa varamiesjärjestelmää omasta takaa. Samalla voimme tukea asiakkaitamme talousohjauksen prosessien hiomisessa ja järkeistämisessä.” Lisätietoja: Juha Heiskanen, toimitusjohtaja, Basware Fima Oy, p. 040 5580 457 Laura Rantanen, Senior Vice President, Basware Fima Oy, puh. 040 7079 427 Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 650 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.