Tiedote: EU:n sähköisen hankintainfran pilottivaihe käynnistymässä

EU:n sähköisen hankintainfran pilottivaihe käynnistymässä – suomalaisyritykset pian mukaan EU-maiden julkisen sektorin kilpailutuksiin Espoo, 10.11.2009 – EU-maiden julkisen sektorin sähköisen hankintainfrastruktuurin teknisestä toteutuksesta ja alustasta on saatu aikaan yhteinen näkemys hanketta valmistelevan konsortion toimesta. Hanke on nyt etenemässä pilottivaiheeseen, johon EU-maiden yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot voivat osallistua. Tällä EU:n komission käynnistämällä PEPPOL (Pan European Public Procurement On-line)-tietoyhteiskuntahankkeella rakennetaan koko EU:n julkisen sektorin kattava sähköinen hankintainfrastruktuuri. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua sähköisesti julkisen sektorin kilpailutuksiin kaikissa EU-maissa yli rajojen. Julkisen sektorin hankintoja halutaan tehostaa ja niiden läpinäkyvyyttä lisätä EU-tasolla. Rakenteilla olevalla sähköisellä hankintainfrastruktuurilla pyritään helpottamaan sähköisten laskujen ja muiden sähköisten asiakirjojen vaihtoa julkisen sektorin organisaatioiden ja yksityisten yritysten välillä koko EU:n laajuisesti. Nyt on saavutettu yhteisymmärrys siitä, millä teknisellä toteutuksella ja alustalla sähköisiä laskuja ja muita sähköisiä asiakirjoja voidaan välittää julkisen sektorin ja yritysten kesken koko EU:n alueella. Pilotoinnin infrastruktuurin on määrä olla toiminnassa vuoden 2010 loppuun mennessä. Sillä pyritään tarjoamaan kaikenkokoisille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille, tasavertainen mahdollisuus osallistua sähköisesti julkisen sektorin kilpailutuksiin EU-maissa. Hanke liittyy läheisesti EU:n palveludirektiivin toteutukseen ja EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden tehostamiseen. Hankkeen budjetti on 30,8 miljoonaa euroa. Suomalaisyrityksille avautumassa valtavat markkinat Suomalaisilla asiantuntijoilla on ollut vahva edustus toukokuussa 2008 käynnistyneessä PEPPOL-hankkeessa. Hanketta on koordinoinut Suomen osalta valtiovarainministeriö, ja ohjelmistoyhtiö Basware on toiminut hankkeen eritysasiantuntijana sähköisen hankintatoimen ohjelmistotekniikan osalta. ”EU:n laajuinen sähköinen hankintainfrastruktuuri tuo myös suomalaisyrityksille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kun kaikille EU-maiden yrityksille on avautumassa mahdollisuus osallistua tasavertaisesti EU-alueen julkisen sektorin kilpailutuksiin. Markkinat ja mahdollisuudet ovat valtavat, sillä EU-maiden julkisen sektorin vuosittaiset hankinnat nousevat noin 1 500 miljardiin euroon vuodessa”, kertoo johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. ”Parhaat edellytykset hyötyä järjestelmän kautta avautuvista uusista liiketoimintamahdollisuuksista on niissä yrityksissä, jotka jo hyödyntävät sähköisiä tilaus- ja toimitusketjuun ja talousautomaatioon liittyviä ratkaisuja”. Tällä hetkellä EU:n julkisilla sektoreilla tehdään hyvin vähän hankintoja yli rajojen. PEPPOL-hankkeella haetaan tähän muutosta. ”Tehokas kilpailu edellyttää, että EU-maiden julkiset sektorit voivat jakaa ja hyödyntää asiakirjoja myös sähköisesti. PEPPOL-hanke tehostaa koko EU-alueen kilpailukykyä ja lisää EU:n julkisen sektorin hankintaprosessien tehokkuutta. Yhteiseen alustaan perustuva sähköinen hankintaratkaisu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää uusia verkostoja ja saavuttaa jalansijaa uusilla markkinoilla”, kertoo erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä. ”Julkinen sektori on EU-alueen suurimpia ostajia, mutta julkisella sektorilla on vielä paljon parannettavaa sähköisten asiakirjojen, prosessien ja tiedon hyödyntämisessä ja niiden jakamisessa toimittajiensa kanssa. Odotamme innolla pian käynnistyvää pilottivaihetta, johon myös suomalaiset yritykset ja organisaatiot voivat osallistua. Suomalaisorganisaatioilla on tähän hyvät edellytykset, sillä olemme sähköisten hankintaratkaisujen hyödyntämisen edelläkävijöitä kansainvälisessä vertailussa”, kertoo Jukka Virkkunen. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Olli-Pekka Rissanen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, puh. 040 861 0060, olli-pekka.rissanen@vm.fi Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 850 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa