Tiedote: GE Healthcare lanseeraa potilastietojärjestelmät yhdistävän CARESCAPE Monitor B850:n

Innovaatiota on kehitetty myös GE:n Suomen osaamiskeskuksessa GE Healthcare lanseeraa potilasvalvonnan ja sairaalan sähköiset tietojärjestelmät yhdistävän CARESCAPE Monitor B850:n Täysin uudenlainen potilasvalvonnan monitorien ja sairaalan sähköisten tietojärjestelmien yhdistäminen tehostaa potilaiden hoitoa ja sairaalahenkilökunnan työskentelyä. CARESCAPE Monitor B850 avulla voidaan käsitellä nopeasti elektronisia potilastietoja, röntgenkuvia ja laboratoriokokeiden tuloksia samalta tietokonepäätteeltä. Osa tuoteperheestä on kehitetty GE Healthcaren Vallilan osaamiskeskuksessa Helsingissä. CARESCAPE Monitor yhdistää uudella tavalla sairaalan tietojärjestelmät, elektroniset potilastiedot, diagnosoinnissa käytettävät röntgenkuvat, laboratoriotulokset ja muut tarvittavat tiedot reaaliaikaisesti monitorista saataviin potilaan seurantatietoihin. CARESCAPE Monitor B850 auttaa lääkäriä vertailemaan potilaan mittaustuloksia ja aikaisempia potilastietoja keskenään. Tiedot voidaan tarvittaessa myös lähettää eteenpäin. Uusi innovaatio tuo yhteen Datex-Ohmedan anestesiaosaamisen ja Marquette Electronic:in sydän- ja verisuonitautien osaamisen. Uuden monitorin tuottama yksityiskohtainen kliininen informaatio potilaiden eri sairauksista ja yhdessä järjestelmässä sijaitseva laaja tietokanta mahdollistavat koko organisaation monitorointijärjestelmien yhdistämisen. Monitorikokonaisuutta on testattu tuhansia tunteja käytännössä, muun muassa sairaalaolosuhteissa. CARESCAPE Monitor B850 on viimeisin GE Healthcaren CARESCAPE -tuoteryhmän innovaatioista. Uuden teknologian avulla hoitohenkilökunta pääsee nopeammin tärkeisiin potilastietoihin ja hoitopäätöksissä saadaan huomioitua paremmin kaikki potilasta koskevat yksityiskohdat. “CARESCAPE Monitor on GE:n pitkäjänteisen kehitystyön tulos ja kulkee potilasmonitorointiteknologian kärjessä. Uusi ratkaisu muuttaa ennen hajallaan olleet potilastiedot selkeisiin ja helposti saataviin tietokantoihin”, kertoo toimitusjohtaja David Ataide GE Healthcaren Monitoring Solutions and Diagnostic Cardiology -yksiköstä. “Lääkäreiden ja sairaanhoitajien pääsy selkeisiin potilastietoihin tukee nopeaa ja helpompaa kliinistä päätöksentekoa. Yrityksemme Clinical Information Logistics -nimisen vision tavoitteena on, että tuotteemme edesauttavat pääsyä parempiin hoitotuloksiin. Vaikka jokaisella sairaalan hoitoyksiköllä on erilaiset kliiniset tarpeet, CARESCAPE Monitor B850 voidaan räätälöidä vastaamaan erikoisalojen vaatimuksia. Tuote myös mahdollistaa monitoroinnin yhtenäistämisen yhteen tietojärjestelmään koko sairaalan tasolla.” Monikäyttöinen CARESCAPE Monitor B850 CARESCAPE Monitor on osa helppokäyttöistä järjestelmää, joka voidaan sovittaa vastaamaan erilaisiin kliinisiin tarpeisiin. • EKG (sydänfilmi)—Perinteisesti sairaanhoitajan on täytynyt tuoda EKG-laite rintakivusta kärsivän potilaan sängyn viereen. Nyt CARESCAPE Monitor B850 vähentää laitteiden siirtelyä, vaihtaa tietoja sairaanhoidon sekä kardiologisen tiedon tallennusta, analysointia ja arkistointia tekevän MUSE ECG -tietojärjestelmän välillä, helpottaa EKG-analyysia ja vertailee tietoja potilaan aikaisempaan EKG:hen. Nämä tiedot tukevat kliinistä päätöksentekoa. • Anestesian kokonaisvaltainen hallinta—Anestesialääkärit ovat perinteisesti huolehtineet anestesiasta ilman reaaliaikaista, integroitua hallintajärjestelmää, koska anestesialääkkeiden annostelua ja potilaan monitorointisysteemejä ei ole pystytty yhdistämään tehokkaasti. CARESCAPE Monitor B850 voidaan yhdistää uuteen Surgical Pleth Index:iin (SPI), joka mittaa potilaan reaktioita kivuliaisiin kirurgisiin toimenpiteisiin sekä toisaalta annosteltuihin opiaatteihin. Monitoroinnin tavoite on auttaa kliinikoita optimoimaan annettujen hypnoottien, relaksanttien ja opiaattien määrä siten, että kukin potilas saisi tarvittavan määrän lääkkeitä mutta välttyisi liiallisen lääkityksen sivuvaikutuksilta. • Diagnostinen kuvantaminen, laboratorioinformaatio & muuta—CARESCAPE Monitor B850 mahdollistaa sairaalasängyn vieressä tapahtuvan hoidon, sillä siinä yhdistyvät sairaalan elektroniset potilastiedot, röntgenkuvat, laboratoriotulokset ja niihin liittyvät diagnoosit sairaalan muilta ammattilaisilta. Tämä nopea, perusteellinen potilastietojen tutkimismahdollisuus rohkaisee lääkäreitä tekemään kriittisiä hoitopäätöksiä. CARESCAPE Monitor B850 toimii uusimman Intel®-prosessointioteknologian avulla nopeasti ja varmasti. Yhteensopivuus nykyisen sairaalateknologian kanssa CARESCAPE Monitor B850 on yhteensopiva Marquetten ja Datex-Ohmedan tuotteiden kanssa. GE:n komponentti-innovaatio takaa ennennäkemättömän takautuvan laitteiden yhteensopivuuden ja mahdollistaa sairaaloiden varhaisempien teknologiainvestointien käytön yhdessä CARESCAPE Monitor B850 kanssa. GE Healthcare GE Healthcare tuottaa uusia lääketieteellisiä teknologioita ja palveluita, jotka avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia potilaiden hoitoon. GE Healthcaren asiantuntemus ja kokemus lääketieteellisen kuvantamisen ja tietotekniikan alalta, lääketieteellisestä diagnostiikasta, potilasseuranta- ja elintoimintojen tukijärjestelmistä, sairauksien tutkimuksesta, lääkekeksinnöistä ja biolääketeollisuuden valmistustyökaluista auttaa lääkäreitä havaitsemaan sairaudet aikaisemmin ja räätälöimään potilaille henkilökohtaista hoitoa. Teemme yhteistyötä maailman johtavien terveydenhuollon yritysten sekä päättäjien kanssa. Pyrimme vaikuttamaan maailmanlaajuisesti toimintatapojen muutokseen, mikä on välttämätöntä kestävän kehityksen terveydenhuoltojärjestelmien saavuttamiseksi. GE Healthcare on käynnistänyt vuonna 2009 maailmanlaajuisen Healthymagination-ohjelman, jonka tavoitteena on supistaa terveydenhuollon kustannuksia, kehittää laatua ja parantaa miljoonien ihmisten pääsyä hoitoon. General Electric Companyyn (NYSE: GE) kuuluvan GE Healthcaren liikevaihto on 17 miljardia dollaria. GE Healthcare työllistää maailmanlaajuisesti yli 46 000 ihmistä, jotka palvelevat terveydenhoidon ammattilaisia ja heidän potilaitaan yli sadassa maassa. Lisätietoja GE Healthcaresta osoitteessa www.gehealthcare.com. Yhteystiedot: Toimitusjohtaja, GE Healthcare Siv Schalin GSM: 040-867 5237 Sähköposti: siv.schalin@med.ge.com Tutkimusjohtaja, GE Healthcare Pekka Meriläinen GSM: 040-503 0593 Sähköposti: pekka.merilainen@med.ge.com Global Product Manager, GE Healthcare Sami Miettinen GSM: 040-590 9799 Sähköposti: sami.miettinen@med.ge.com

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Liitteet & linkit