Tiedote: Verkkolaskutuksen osalta läpimurron vuosi – tuoreen tutkimuksen mukaan verkkolaskuttajien määrä kasvaa huimaa vauhtia

Espoo, 22.6.2009 – Talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:n touko-kesäkuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan verkkolaskutuksen läpimurto on käsillä. Sekä verkkolaskuja lähettävien että vastaanottavien organisaatioiden määrä on kasvanut merkittävästi vuosina 2007–2009. Vuonna 2008 uusia verkkolaskujen lähettäjiä oli ensimmäistä kertaa enemmän kuin vastaanottajia. Tammi-kesäkuussa 2009 uusia verkkolaskujen lähettäjiä ja vastaanottajia on tullut markkinoille jo yli 70 prosenttia viime vuoden koko määrästä.

Kahdeksan organisaatiota kymmenestä pitää verkkolaskujen lähettämisen lisäämistä tärkeänä, kun taas 15 prosenttia organisaatioista ei pidä verkkolaskujen lähetyksen lisäämistä lainkaan tärkeänä. Koko vastaajajoukosta verkkolaskuja ei vielä lähetä lainkaan 45 prosenttia organisaatioista. Pienistä, alle 50 henkilöä työllistävistä organisaatioista 69 prosenttia pitää verkkolaskujen lähettämisen lisäämistä jonkin verran tai erittäin tärkeänä. Basware on kehittänyt pk-yrityksille soveltuvia ratkaisuja verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Ongelmalliseksi koettuja pieniä tai satunnaisia toimittajia varten voidaan hyödyntää Baswaren toimittajaportaalia, jonka kautta voidaan vastaanottaa verkkolaskuja sekä Suomesta että ulkomailta. Verkkolaskujen lähettämiseen Basware tarjoaa muun muassa helpon ratkaisun pdf-muotoisen laskun muuntamiseksi sähköiseksi. Skannauksen kautta verkkolaskutukseen Verkkolaskujen vastaanottajat jakaantuvat kolmeen ryhmään: kolmannes ei vastaanota verkkolaskuja lainkaan, kolmannes vastaanottaa alle 20 prosenttia laskuistaan sähköisinä ja kolmannes vastaanottaa yli 20 prosenttia. Laskujen skannaaminen on yleensä ensimmäinen vaihe kehityksessä kohti sähköistä laskutusta. Skannatun laskun kustannus on Baswaren laskelmien mukaan kuitenkin nelinkertainen tehtiinpä skannaus omassa organisaatiossa tai skannauspalvelussa. ”Avainkysymys säästöjä ja tehokkuutta tavoiteltaessa on, kuinka paljon skannattuja laskuja saadaan muutettua aidoiksi verkkolaskuiksi,” sanoo Suomen liiketoimintojen johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. ”Sitoudumme yhdessä asiakkaidemme kanssa muuttamaan skannauspalvelumme kautta kulkevat laskut verkkolaskuiksi. Näin kustannukset alenevat, ja skannattujen laskujen lukumäärä vähenee. Tämä on merkittävä kehitysvaihe hankinnasta maksuun -prosessin tavoitteellisessa kehittämisessä ja kustannussäästöjen tuottamisessa.” Kyselytutkimus toteutettiin touko–kesäkuussa organisaatioiden taloudesta ja hankintatoimesta vastaaville. Kyselyyn saatiin 378 vastausta. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 650 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.