Tutkimus: Yrityksillä on halua lisätä verkkolaskutustaan – haasteena epätietoisuus kenellä kumppaneista valmius sähköisiin laskuihin

Espoo, 5.8.2009 – Kahdeksan yritystä kymmenestä pitää verkkolaskujen lisäämistä tärkeänä ja tiedostaa laskuautomaation mahdollisuudet tuoda säästöjä, kertoo talousprosessien automaatioratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö Basware Oyj:n tutkimus*. Suurin este verkkolaskujen yleistymiselle liittyy sähköisten laskujen lähettäjä-vastaanottaja-parien tunnistamiseen. Yhä useampi organisaatio pitää pelkkien verkkolaskujen hyväksymistä parhaana keinona laskuautomaation lisäämiseksi.

Yli puolelle organisaatioista suurin este verkkolaskutuksen yleistymiselle on epätietoisuus ketkä asiakkaista vastaanottavat sähköisiä laskuja. 39 prosentille yrityksistä suurin haaste on nykyinen laskutusjärjestelmä, joka ei tue verkkolaskujen lähettämistä. Avoimien vastausten perusteella kiire ja resurssipula näkyvät myös talousosastoilla ja hidastavat verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Puolet kyselyn vastaajista pitää parhaana keinona saapuvien verkkolaskujen lisäämiseksi asian läpikäymistä sopimusneuvotteluissa uusissa ja uusittavissa sopimuksissa. Seuraavaksi parhaana keinona pidetään pankkien aktiivisuutta verkkolaskujen edistämisessä (40 %). Reilu kolmannes vastaajista puoltaa pakottamista eli pelkkien verkkolaskujen hyväksymistä toimittajilta (36 %) sekä operaattorin aktivointipalvelua (34 %). Verkkolaskutuksen seuraava vaihe koko hankinnasta maksuun -prosessin automatisointi Lähes puolet vastaajista arvioi keskeisimmäksi kehityshankkeeksi verkkolaskujen lähettämisen useammalle taholle kotimaassa. Lähes yhtä paljon, 43 prosenttia, haluaisi lisätä vastaanotettuja verkkolaskuja. Myös prosessin tehostamisessa ja automatisoinnissa nähdään kehitettävää. Skannausprosessiaan tehostaisi 18 prosenttia ja ostolaskuja täsmäyttäisi tilauksiin 17 prosenttia vastaajista. ”Tutkimus todistaa, että toimittajien ja asiakkaiden kontaktointi on organisaatiolle työllistävä vaihe”, kertoo Suomen liiketoimintojen johtaja Jukka Virkkunen Baswarelta. ”Yksi suurimmista hidasteista verkkolaskutuksen yleistymiselle on lähettäjä-vastaanottaja-parien tunnistaminen. Baswarella olemme jo kahden vuoden ajan tarjonneet asiakkaillemme palvelua, jonka avulla he voivat aktivoida toimittajiaan. Aktivointipalvelu kohdennetaan organisaation tärkeimpään toimittaja- ja asiakasryhmään.” Koko hankinnasta maksuun -prosessin automatisointi edellyttää hankinta- ja talousosaston tiivistä yhteistyötä. Tutkimuksen mukaan organisaatioissa on vielä tehostamisvaraa sekä tilausten että tilausvahvistusten sähköisessä lähettämisessä asiakkaan myyntijärjestelmään ja toimittajan tilausjärjestelmään. ”Tämä on luonnollinen kehityskulku sähköisessä tiedonvälityksessä organisaatioiden välillä”, jatkaa Jukka Virkkunen. ”Kun verkkolaskut kulkevat sähköisesti joko integroidusti laskutusjärjestelmästä tai toimittajaportaalin kautta, samaa kanavaa on järkevää käyttää myös hankintaan liittyvien tietojen ja dokumenttien, kuten tilausten ja tilausvahvistusten välittämiseen.” * Kyselytutkimus toteutettiin touko–kesäkuussa organisaatioiden taloudesta ja hankintatoimesta vastaaville. Kyselyyn saatiin 378 vastausta. Lisätietoja: Jukka Virkkunen, johtaja, Basware Oyj, puh. 050 670 47, jukka.virkkunen@basware.com Basware Basware on hankinnasta maksuun -ratkaisujen sekä taloushallinnon ohjelmistojen johtava toimittaja. Yli 850 000 käyttäjää yli 50 maassa käyttää Baswaren ohjelmistoja talousprosessiensa automatisoimiseen. Ohjelmistot tehostavat prosesseja sekä parantavat niiden läpinäkyvyyttä ja säännöstenmukaisuutta. Baswaren liikevaihto vuonna 2008 oli 86 miljoonaa euroa. Basware on perustettu vuonna 1985 ja sen osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sillä on seitsemän tytäryhtiötä Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. www.basware.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.