Vanhempien alkoholinkäyttö varjostaa lapsen elämää

Joka neljännessä suomalaiskodissa käytetään lapsen näkökulmasta liikaa päihteitä. Käynnistyvä videokampanja haastaa myös sellaisen vanhemman, joka ei ole alkoholin ongelmakäyttäjä, miettimään omaa juomistaan lapsen seurassa. ”Lapsen kannalta alkoholia ei tarvita mukavaan arkeen eikä juhlaan”, sanoo Lasinen lapsuus -toiminnan projektikoordinaattori Janne Takala. Hän toivoo nuorten kokemuksia kartoittavan kampanjan herättävän ajatuksia kaikissa vanhemmissa.

”Uudessa kampanjassamme toivotamme 12–18 -vuotiaat nuoret tervetulleiksi verkkosivustollemme osoitteeseen www.lasinenlapsuus.fi jakamaan kokemuksiaan siitä, miten vanhempien alkoholinkäyttö on vaikuttanut heihin. Eri selvitysten mukaan suomalaiskodeissa käytetään yhä useammin alkoholia. Tämä tuskin on lasten ja nuorten toive. Alkoholin varjossa kasvavia nuoria on paljon. Haluamme heidän äänensä kuuluviin”, kuvaa Janne Takala.

Nuorten kirjoituksia julkaistaan Lasten seurassa ­-ohjelman verkkosivulla www.lastenseurassa.fi helmikuusta 2011 alkaen. Ohjelman tavoite on ehkäistä ja vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Nuorilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa aikuisiin kirjoittamalla kokemuksistaan.

Koskettava kampanjavideo

Uuden kampanjan video on katsottavissa osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=Q62WxOQmp8s&feature=related.Videon näkökulma on lapsen, joka joutuu tahtomattaan seuraamaan aikuisten alkoholinkäyttöä. Tarkoituksena on pysäyttää katsoja pohtimaan, miten lapsi kokee päihtyneen vanhemman. Onko juomiseen käytetty aika ja energia pois jostain yhteisestä mukavasta? Sosiaalisessa mediassa levitettävä video nostaa esiin lasten näkökulmaa.

Videon ovat toteuttaneet yhdessä Lasinen lapsuus -toiminnan kanssa EuroRSCG Helsinki ja Kennel Helsinki. ”Ajatus kampanjaan lähti meidän puoleltamme aidosta huolesta lasten hyvinvointiin sekä suunnittelijamme luovasta ideasta. On ollut hienoa olla mukana edistämässä tärkeää asiaa”, Euro RSCG:n luova johtaja Marko Vuorensola sanoo.

Vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa lapseen

Usein ajatellaan, että ainoastaan ongelmaksi muodostunut vanhemman juominen aiheuttaa lapselle haittoja. Lasten näkökulmasta vanhemman alkoholinkäyttö on kuitenkin haitallista aina, kun sen vaikutukset häiritsevät häntä jollakin tavoin. Esimerkiksi vanhemman tylsistyminen ja ajan menettäminen yhteiseltä olemiselta ja tekemiseltä vaivaavat lasta. Jokaisen vanhemman kannattaa miettiä kohtuullistakin alkoholinkäyttöä myös lapsen kannalta.

Runsas päihteidenkäyttö aiheuttaa monenlaisia haittoja. Lapsia ahdistaa kodin riitaisuus ja vanhempien juomisen aiheuttama häpeä, sekä perushuolenpidon puutteiden, epäsäännöllisen elämäntavan ja arvaamattomien tilanteiden aiheuttama turvattomuuden tunne. Lapsen paha olo voi purkautua monella tavalla: Yksi häiriköi ja hakee huomiota, toinen peittää surunsa ja hoitaa velvollisuutensa ikäänsä nähden liiankin tunnollisesti. Molemmilla tavoilla reagoivat lapset tarvitsevat aikuisen tukea.

Eri tutkimukset osoittavat, että selviytymisessä alkoholiongelmaisen vanhemman kanssa eletystä lapsuudesta auttaa se, että on olemassa joku turvallinen aikuinen, johon voi luottaa ja joka auttaa tarvittaessa. Kuka tahansa aikuinen voi pieneltä osaltaan toimia tukena huomatessaan lapsen kärsivän aikuisten ongelmista. Lapsen ja nuoren äänen kuunteleminen on ensisijaisen tärkeää. Se on myös videokampanjan tavoite.

*****

Lasinen lapsuus -kampanja kerää 12–18 -vuotiaiden nuorten kokemuksia vanhempien alkoholinkäytöstä osoitteessa www.lasinenlapsuus.fi. Kampanjan video:

http://www.youtube.com/watch?v=Q62WxOQmp8s&feature=related

 

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Janne Takala, A-klinikkasäätiö, puh. 050 3629 014

Johtaja Maritta Iso-Aho, yhteiskuntasuhteet, Alko Oy, puh. 020 711 5443

Vuonna 1986 A-klinikkasäätiöllä alkanut Lasinen lapsuus -toiminta etsii pitkäjänteisesti keinoja turvata eheä elämä vanhempien päihteidenkäytöstä haittoja kokeville lapsille. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. ”Lasten seurassa” on Alkon vuonna 2009 käynnistämä vastuullisuusohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.

www.lasinenlapsuus.fi

www.lastenseurassa.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.