Vantaalla sijaitsevan Haxlog-logistiikkakeskuksen rakentaminen käynnistyy

Vantaan Hakkilassa, Lahdenväylän ja Koivukylänväylän risteyksen pohjoispuolella, sijaitsevalle tontille on myönnetty rakennuslupa. Rakennuslupa sallii noin 15 000 neliömetrin suuruisen logistiikkakiinteistön rakentamisen. Haxlog-logistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisalue on noin kahdeksan hehtaarin suuruinen, ja se on kaavoitettu Vantaan kaupungin asemakaavassa logistiikka-alueeksi. Rakennustöiden valmistelu aloitetaan puiden raivaustöillä lokakuun alkupuolella. Tontin kehittäjä ja omistaja on sijoitusrahasto Northern European Logistics Fund (NELF), jonka ovat perustaneet kiinteistösijoitus- ja rahastoyhtiö Genesta Property Nordic ja GSP Group Oy. Hanketta rahoittaa kansainvälinen AIG Global Real Estate -kiinteistörahasto. Rakennuttamistehtävistä vastaa GSP Group Oy. Tontin raivaustyöt tekee L&T Biowatti Oy. Kiinteistön pääurakoitsijaa ei ole vielä valittu. ”Olemme iloisia, että pääsemme käynnistämään rakennushankkeen ensimmäistä vaihetta. Olemme hankkeen myötä mukana kehittämässä Vantaan talousalueen logistiikkainfrastruktuuria ja luomassa entistä kilpailukykyisempää metropolialuetta. Hankkeesta tekee erityisen merkittävän vallitseva taloustilanne, jonka myötä suomalaisen rakennusteollisuuden näkymät ovat edelleen haastavat”, sanoo Genestan Suomen toimitusjohtaja Carl-Henrik Roselius. ”Pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi nykyaikaista logistiikkatilaa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille ensimmäisen luokan logistiikkatilaa sijainniltaan erinomaisessa paikassa. Liikenneyhteyksien merkitys on logistiikkakiinteistöille aivan keskeistä. Aluetta kehitetään vastuullisesti ympäristö ja alueen koko infrastruktuuri huomioiden”, jatkaa Carl-Henrik Roselius. Nyt käynnistyvä ensimmäinen rakennusvaihe on osa laajempaa noin 16 hehtaarin suuruista tonttia, jolle NELF suunnittelee yhteensä noin 65 000 neliömetriä nykyaikaista logistiikkatilaa. Alueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Koko hankkeen on tarkoitus olla valmis 4-5 vuoden sisällä, ja sen kustannusarvio on yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Carl-Henrik Roselius, johtaja NELF Haxlog Oy c/o Genesta puh. 0500 417 997 carl-henrik.roselius@genesta.fi Jani Lehtola, projektipäällikkö NELF Haxlog Oy c/o GSP Group Oy puh. 040 843 2775 jani.lehtola@gsp.fi

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.

Tilaa