Xerox selvitti: Kustannustehokkuus ja toimintavarmuus IT- hankintojen tärkeimmät valintakriteerit

- tulostuspolitiikka ja kustannusten seuranta vähäistä toimintojen tehostamispyrkimyksistä huolimatta

Lehdistötiedote 15.12.2010 - Xerox kartoitti toista kertaa suomalaisten tietohallintojohtajien näkemyksiä vallitsevan taloussuhdanteen ja vihreyden vaikutuksista organisaatioiden IT-investointien ja ulkoistuksien määrään. Kustannustehokkuus ja toimintavarmuus nousivat selvästi esiin hankintakriteerien painotuksissa. Ympäristöystävällisyys ja vihreys jäävät muiden kriteerien jalkoihin ilmeisesti ainakin osittaisen tiedon puutteen vuoksi.

Jos markkinoilla olisi tarjolla merkittävästi vähemmän ympäristöä  kuormittavia laitteita,  hankkisi kaksi kolmasosaa (64%) selvitykseen vastanneista niitä todennäköisesti.  Tulos on ristiriidassa sen kanssa, että tärkeimpiä valintakriteerejä kysyttäessä kukaan ei nostanut ympäristöystävällisyyttä päätöksenteon kriteeriksi. Kaksi kolmasosaa (66%) vastaajista kertoi, että ympäristöasioiden paino päätöksenteossa on alle 10 prosenttia tai sitä ei painoteta lainkaan.

”Tulosta pohdittaessa nousee esiin kysymys siitä, kuinka hyvin suomalaisissa organisaatioissa tunnetaan nykytekniikan tuomat mahdollisuudet niin ympäristöystävällisyyden kuin kustannustehokkuudenkin suhteen.  Hyvin usein nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä, sillä vanha laitekanta on usein huomattavasti tehottomampaa ja kuormittavampaa kuin uudet laitteet”, pohtii Xeroxin toimitusjohtaja Pete Brusi. ”Monen toimiston suurin synti on itse asiassa se, että erillisiä laitteita on jopa enemmän kuin työntekijöitä. Tämä lisää merkittävästi energia- ja materiaalikustannuksia ja nostaa siten myös tulostamisen hintaa uusiin ympäristöystävällisiin monitoimilaitteisiin verrattuna.”

Viime vuoteen verrattuna kustannustehokkuuden (2009 45%/ 2010 66%) ja toimintavarmuuden (2009 8,5%/2010 27% ) arvostus nousi selvästi. Kun viime vuonna 53 prosenttia nosti nämä tärkeimmiksi kriteereikseen valintoja tehdessä, oli vastaava luku nyt peräti 93 prosenttia.  Myös ympäristöystävällisten laitteiden ja palveluiden hankinnassa tärkeimmäksi kriteeriksi nousi kustannustehokkuus (63%). Toiseksi eniten vaikutti hinta (31%).  

52 prosenttia vastaajista kertoi investoivansa IT-ympäristöönsä viime vuotta vähemmän ja 64 prosenttia kertoi tulostusympäristöjen investointien pysyvän viimevuotisella tasolla.  Ulkoistuksien määrä oli lisääntynyt hieman viime vuodesta, mutta kolme neljäsosaa (77%) ei aio nyt ulkoistaa tulostusympäristöään eikä aio lisätä muidenkaan IT- ulkoistuksien määrää.

 ”Tulos antaa selvästi ymmärtää sen, että organisaatiot ovat vielä varovaisia investoinneissaan ja monessa yrityksessä budjetit ovat tiukkoja.  Kartoituksessa nousi kuitenkin yllättävästi esiin se, että ainoastaan 25 prosentilla oli käytössään tulostuspolitiikka ja 26 prosenttia ei seuraa tulostusympäristön kustannuksia lainkaan. Kun lisätään vielä mukaan ne, jotka seuraavat kustannuksia kerran vuodessa, nousee luku jopa puoleen. Tämä on hämmästyttävää, kun samalla kuitenkin selvästi halutaan tehostaa toimintoja”, summaa Brusi.

Lisätietoja:

Ilpo Ahokas, johtaja, Xerox Oy, puh. 040 586 9272, ilpo.ahokas@xerox.com

Kartoitus toteutettiin joulukuussa 2010. Kartoitukseen vastasi 87 tietohallintojohtajaa, tietohallintopäällikköä ja  it-päällikköä. Yritysten koot vaihtelivat alle 100 ja yli 10000 työntekijän mukaan. Mukana oli pörssiyhtiöitä, muita kuin listattuja yhtiöitä, julkisen sektorin organisaatioita sekä järjestöjä.  Kysely toteutettiin nyt toista kertaa samankaltaisella vastaajaprofiililla.

Xerox on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fi

Xerox®, the Xerox wordmark and the spherical connection symbol are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Prices, features, specifications, capabilities, appearance and availability of Xerox products and services are subject to change without notice.

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.