Yritysten maksamattomat laskut osasyynä heikkoon taloustilanteeseen

Espoo 2.4.2012 – Yritysten talous nojaa yhä enemmän vakaaseen ja ennustettavaan kassavirtaan. Maksamattomat laskut voivat pahimmillaan saada aikaan domino-efektin, jolla on kauaskantoiset seuraukset monien yritysten alihankintaketjuissa. Maksamattomat laskut ja pitkät maksuajat ovat ongelma etenkin kansainvälisille yrityksille ja siten myös osasyy heikkoon taloustilanteeseen. Verkkolaskutus on nopea ja tehokas apu maksuaikojen lyhentämiseen ja rahavirran parempaan hallintaan.  

”Rahavirran hallinta on yrityksille yhä kriittisempää talouden epävarmuuden lisääntyessä. Lisäksi etenkin kansainvälistä kauppaa tekevät yritykset kamppailevat pitkien maksuaikojen kanssa. Yritykset ovat yhä riippuvaisempia toisistaan, ja maksamattomilla laskuilla voi olla kauaskantoisia seurauksia”, kertoo Baswaren toimitusjohtaja Esa Tihilä.

Laskuja on aina hyödynnetty yrityksen talouden hallinnassa. Maksuehtojen muuttaminen, esimerkiksi rahan pidättäminen maksuajan muuttuessa taseen vahvistamiseksi, vaikuttaa välittömästi rahavirtaan. Pahimmassa tapauksessa rahaa pidättänyt yritys ajautuu vaikeuksiin, jolloin laskuja ei pystytä maksamaan ja oletettu rahan kierto yritysten välillä katkeaa.

Baswaren Cost of Control -tutkimuksen mukaan 71 prosenttia talousjohtajista on huolissaan siitä, että luotettavuus talouden eri järjestelmistä saatavaan tietoon asettaa haasteita rahavirran seurannalle. Läpinäkyvyys rahavirtaan edellyttää liiketoiminnan eri osa-alueiden tarkastelua aina tilauksista toimitusten vastaanottoon ja ostolaskuihin sekä ulkopuolisten organisaatioiden, kuten toimittajien, huomioimista. Kuitenkin 59 prosenttia kokee, että taloustoimintoja on kehitetty ilman ymmärrystä laajemmista vaikutuksista rahavirran läpinäkyvyyteen.

Verkkolaskutus parantaa rahavirran ennustettavuutta

Rahavirran hyvä hallinta edellyttää osaavaa talousosastoa, jota tuetaan asianmukaisella teknologialla. Automaatiolla pystytään sääntelemään ja ohjaamaan rahaliikennettä, jolloin rahavirran ennustettavuus paranee.

”Verkkolaskutus ja laskuautomaatio lisäävät merkittävästi yksityiskohtaisiin tietoihin pääsyä reaaliaikaisesti. 68 prosenttia tutkimukseemme vastanneista kokikin verkkolaskutuksen ja maksujen automatisoinnin lisäävän rahavirran läpinäkyvyyttä. Verkkolaskutus siis lyhentää maksuaikoja ja vakauttaa taloutta”, Tihilä sanoo.

Yksi esimerkki onnistuneesta verkkolaskun käyttöönotosta on Cargotec, joka investoi Baswaren tuella verkkolaskutusjärjestelmään ja sekä alihankkijoiden että oman organisaationsa sitouttamiseen. Verkkolaskutuksen myötä on saatu sekä kustannussäästöjä että säästetty aikaa.

”Paperilaskujen käsittelyssä lyhyet maksuajat ja eräpäivät aiheuttavat haasteita. Verkkolaskutuksen avulla laskujen käsittely nopeutuu huomattavasti”, Minna Tuominen, Director, Cargotec Shared Service Center sanoo.

”Oleellista onnistuneessa verkkolaskutukseen siirtymisessä on alihankkijoiden sitoutus. Baswaren toimittaja-aktivointi -ohjelman avulla olemme esimerkiksi kouluttaneet alihankkijoitamme ja tarjonneet heille mahdollisuuden lähettää meille verkkolaskuja veloituksetta Baswaren toimittajaportaalin kautta.”, Tuominen kertoo.

Lisätietoja: Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj, puh. 040 4807 098
esa.tihila@basware.com

Basware

Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun-  ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1.9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.basware.fi

 

 

Yrityksestä

Havas Worldwide Helsinki on integroituun markkinointiviestintään erikoistunut toimisto.