80 % majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä on valmiita palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä

Helsingin seudun kauppakamarin selvityksen mukaan jopa 80 % majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä on valmiita palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Toinen ratkaisu alan akuuttiin työvoimapulaan olisi yritysten edustajien mukaan joustavampi ja lyhyempi alan peruskoulutus.

Helsingin seudun yrityksistä 95 %:lla on jonkin verran tai suuria vaikeuksia rekrytoida sopivaa työvoimaa. 80 % työnantajista onkin valmiita palkkaamaan maahanmuuttajataustaista ja 73 % ikääntyneitä (yli 50-vuotiaita) työntekijöitä paikkaamaan tätä työvoimavajetta. Sen sijaan reilusti alle puolet yrityksistä on valmiita pitämään lakisääteisen eläkeiän ylittäneitä työntekijöitä töissä tai palkkaamaan vajaakuntoisia esimerkiksi osa-aikatöihin.

– Majoitus- ja ravitsemisalalla on jatkuva pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Hankalammin täytettäviä paikkoja ovat kokkien, tarjoilijoiden, ja ravintolapäälliköiden tehtävät. Rekrytoinnin esteitä ovat muun muassa alan alhainen palkkataso, hakijoiden vähäinen työkokemus sekä se, että hakijoita alan työtehtäviin ei yksinkertaisesti ole riittävästi, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Katja Utti-Lankinen.

Majoitus- ja ravitsemisalan yritykset, koulutuksenjärjestäjät sekä muut sidosryhmät kokoontuivat toukokuun alussa keskustelemaan alan työvoimapulasta yli 100 vaikuttajan joukolla.

– Alan yritysten selkeänä viestinä oli perustutkintojen lyhentäminen siten, että jatko-opintokelpoisuuden voisi hankkia halutessaan myöhemmin. Joustavien opintoväylien avulla opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan tärkeitä työelämän taitoja nopeammin, ja motivaatio pysyä alalla säilyisi paremmin, Utti-Lankinen tiivistää.

Selvitys on osa Helsingin seudun kauppakamarin ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien pysyvää Ennakointikamari-yhteistyötä ja se teetettiin yhteistyössä Matkailu – ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Vastaajina toimivat Uudenmaan alueen mara-alan yritykset, jotka edustavat henkilöstömäärältään suurta osaa alueen yrityksistä, sekä pääkaupunkiseudun mara-alan oppilaitokset, jotka opiskelijamäärissä mitattuna edustavat noin 80 % alan koulutuksen järjestäjistä. Tutkimuksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy huhtikuussa 2011.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Katja Utti-Lankinen
Helsingin seudun kauppakamari
puh. 050 565 1151
katja.utti-lankinen@chamber.fi

www.ennakointikamari.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit