Ammatillinen koulutus tarvitsee rakenteellisia uudistuksia

Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus oli edellisen hallituksen yksi keskeinen tavoite, joka lopulta jäi toteutumatta. Sipilän hallitus jatkaa ammatillisen koulutuksen reformia. Samalla toteutetaan 250 miljoonan euron säästöt, jotka tulevat täytäntöön vuonna 2017.

– Elinkeinoelämä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät odottavat, että tarkemmat linjaukset reformista saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista laajennetaan ja miten koulutuksen päällekkäisyyksiä voidaan karsia, Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen sanoo.  

Työpaikalla oppimisen lisääminen on yksi keskeinen keino parantaa koulutuksen osuvuutta, tuottavuutta ja työelämälähtöisyyttä erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Muutos edellyttää työpaikkojen opetusvalmiuksiin panostamista, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisäämistä ja opetusmenetelmien uudistamista.  

– Toivottavasti koulutuksen järjestäjät saavat riittävät vapaudet rahoitus- tai ohjausjärjestelmän estämättä toteuttaa oman alueensa työelämän näköistä työpaikalla oppimista, oli sitten kyseessä nuorten tai aikuisten oppisopimuskoulutus, koulutussopimukseen perustuva oppiminen, 2+1-malli tai joku muu työelämälähtöinen toteutus, Lahtinen sanoo.  

Hallitusohjelmassa halutaan poistaa nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja koota koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön alle.

– Kirjauksesta ei täysin selviä, onko ajatuksena lähentää opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön alaista työvoimapoliittista koulutusta. Joka tapauksessa olennaista on, että aiemmin opitun tunnistamista voidaan lisätä, päällekkäisiä koulutuksia vähentää, tutkintojen osia voidaan hyväksi lukea mahdollisimman joustavasti ja koulutuksen rahoitus sidotaan tuloksiin, Lahtinen toteaa.  

Lisätietoja

Markku Lahtinen, 050 571 3564, markku.lahtinen@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa