Asuntopoliittisen työryhmän ehdotusten konkretisointi suuri haaste

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma luovutettiin tänään asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Helsingin seudun kauppakamarin mielestä on positiivista, että työryhmä saatiin ehdotuksissaan kiinnittämään erityistä huomiota Helsingin seutuun ja että asuntopolitiikan elinkeinopoliittinen merkitys tiedostettiin. Suurin haaste tämän jälkeen onkin siinä, että työryhmän ehdotukset konkretisoituvat mahdollisimman nopeasti.

"Työryhmän ehdotukset ovat elinkeinoelämän kannalta oikean suuntaisia mutta eivät riittävän konkreettisia. Jatkotyö vaatii aktiivisuutta ja panostusta työryhmän ehdottamiin toimenpiteisiin. Vain yhteinen valtiovallan ja kuntien todellinen tahtotila tuottaa jatkossa seudulle vuotuiset 12 000–13 000 asuntoa", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, joka oli työryhmässä elinkeinoelämän edustajana.

"On tärkeää, että ehdotuksessa seudun vuosittainen asuntotuotanto nostetaan 12 000 – 13 000 asuntoon, josta 20 prosenttia on kohtuuhintaista valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja että asuntokaavoituksessa varaudutaan länsimetron ja kehäradan avaamiin mahdollisuuksiin osana asuntotuotantoa", toteaa Nyrhilä.

"Helsingin seudun kasvu on koko maan hyvinvoinnin perusta. Seudun asuntotarjonta, erityisesti vuokra-asuntotarjonta on työvoiman saannin ja tuotannon kasvun turvaamiseksi muodostumassa hyvin keskeiseksi tekijäksi."

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa