Asuntotuotannon vähentyminen uhkaa Helsingin seudun kilpailukykyä

Helsingin seudun talouskasvu vahvistui edelleen kuluvan vuoden alussa. Tuotanto kasvoi yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu on ollut Helsingin seudulla selvästi nopeampaa kuin koko maassa. Vuosina 2002–2004 kasvu oli seudulla hitaampaa kuin muualla Suomessa.

”Helsingin seudun kasvu on ollut kuluvan vuoden alussa erittäin laajalla pohjalla, sillä sekä teollisuus että rakentaminen samoin kuin palvelut ovat vahvassa nousussa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi lähes 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista. Myös työllisyyden kasvu vahvistui. Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Toisin kuin tuotannossa, työllisyydessä seudun kasvunopeus ei ylittänyt koko maan tasoa. ”Työpaikkojen määrä on Helsingin seudulla kasvanut pitkään enemmän kuin seudulla asuvien työllisten määrä. Käytännössä se tarkoittaa, että pendelöinti seudulle sen ulkopuolelta on kasvanut. Myös ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö seudun yrityksissä on lisääntynyt”, toteaa Nyrhilä. Seudullinen näkemys asuntoasioihin – kuntien välillä suuria eroja Asuntotuotanto kääntyi viime vuonna Helsingin seudulla laskuun. Seudulla valmistui noin 8 500 asuntoa. Vuosittain seudulla on valmistunut keskimäärin 10 000 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrä supistui edellisvuodesta noin 12 prosenttia. Helsingin osuus koko seudun asuntotuotannosta oli viime vuonna 29 prosenttia, kun aikaisempina vuosina osuus on ollut 40 prosentin tasolla. Espoossa asuntotuotanto pysyi korkealla tasolla. Asuntotuotannon volyymissä on kuntien välillä suuria eroja. Asukaslukuun suhteutettuna asuntotuotanto oli viime vuonna vilkkainta Vihdissä, jossa valmistui 12,4 asuntoa 1000 asukasta kohti. Kirkkonummella suhdeluku oli 11,2, Espoossa 10,9, Vantaalla 9,4. Helsingissä valmistui vain 4,5 asuntoa 1000 asukasta kohti. Järvenpäässä, Sipoossa ja Kauniaisissa rakennettiin tätäkin vähemmän. ”Vahvan talouskasvun oloissa seudun väestö kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana 130 000 hengellä ja työpaikat lisääntyvät 90 000:lla. Helsingin seudun pitäminen tulevaisuudessakin Suomen talousveturina edellyttää vuosittain 12 000 asunnon rakentamista.” ”Nyt on aika laittaa Helsingin seudun asuntoasioihin vauhtia. Tarvitsemme samanlaista koko seudun kattavaa näkemystä ja yhteistyötä, mitä on tehty liikenneasioissa jo vuosikausia. Seudulle muuttava työvoima ja nuoret tarvitsevat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja”, korostaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.