Asuntotuotannossa ei aikaa jahkailuun

On tärkeää, että sekä valtio että kunnat ovat viimein sitoutumassa asuntotuotannon tuntuvaan nostamiseen Helsingin seudulla. Nyt tehdyt esitykset on laitettava nopeasti täytäntöön, sillä aikaviive niiden vaikutusten realisoitumiseen työvoiman saantiin on joka tapauksessa pitkä. Mihinkään jahkailuun, turhaan byrokraattisuuteen tai valtion ja kuntien keskinäiseen kinasteluun ei saa nyt sortua, sanoi Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja Harri Sailas kauppakamarin valtuuskunnan kokouksessa 10.1.2008.

"Elinkeinoelämän kannalta on erityisen hyvä asia, että liikenneinfrastruktuurin kehittämisen ja asuntotuotannon lisäämisen yhteyttä korostetaan. Kehäradan, länsimetron, seudun poikittaisten tieyhteyksien sekä Kirkkonummen moottoritien nopea toteutus luovat uusia edellytyksiä myös asuntotuotannolle", toteaa Sailas.

"Elinkeinoelämän on syytä kaikin voimin tukea nyt tehtyjä esityksiä tonttitarjonnan lisäämiseksi, tuotannon vauhdittamiseksi, asuntorahoituksen keinojen edistämiseksi, tehokkuusetujen hakemiseksi asuntotuotannossa ja moninkertaisen kaavoitus- ja rakentamissääntelyn keventämiseksi."

"Työvoiman tarjonnan vahvistamiseksi on käytettävä kaikki keinot, joilla vuokra-asuntotuotanto saadaan kasvuun. Verolainsäädäntöä ja valtion asuntorahoituksen ehtoja tulee ennakkoluulottomasti tarkastella niin, että sijoittaminen vuokra-asuntotuotantoon saadaan jälleen heräämään. Tässä suhteessa poliittista vastuuta kantava hallitus ei voi jäädä pelkästään odottamaan nyt käynnistettyjen varovaisten selvityshankkeiden tuloksia. Tavoite työvoiman tarjonnan lisäämisestä on niin tärkeä, että sen saavuttamiseksi tulee voida ottaa pikkuisen riskiäkin", Sailas painottaa.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.