Elinkeinoelämä kaipaa lisää pienasuntoja Helsinkiin

Kaupan ja palvelusektorin työntekijäpulan avainkysymys Helsingin seudulla on asuminen. Tarve on nimenomaan pienasunnoista, joiden rakentamista Helsingin kaupungin 75 huoneistoneliömetrin keskipinta-alatavoite ei mahdollista.

"Kaupungin tavoittelema keskipinta-alatavoite estää kysynnän mukaisen tuotannon. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta ei ole hyväksyttävää, että keskeisenä maapoliittisena tavoitteena Helsingin asumisen toteutusohjelmassa on veropohjan vahvistaminen. Sen sijaan asuntopolitiikan päämääräksi pitää ottaa työvoiman saatavuuden turvaaminen", sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Asuntotuotannon kokonaismäärän saavuttaminen suuri haaste

Helsingin seudun tuotannon kasvun turvaaminen tarkoittaa 12000 – 13000 asunnon vuosituotantoa. Tämä edellyttää, että Helsingissä toteutetaan vuosittainen 5000 asunnon tuotanto. Siihen pääseminen on kaupungille suuri haaste, mutta elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämätöntä. Esimerkiksi vuonna 2006 Helsingissä valmistui vain 2300 asuntoa ja koko seudulla 8200 asuntoa.

"Tavoitteeseen pääseminen edellyttää uusia toimintamalleja. Uusien asuntoalueiden rakentamisessa pitää tehdä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa maanomistajien, rakennuttajien, rakentajien, palvelutuot-tajien ja kaupungin kesken. Kaavoituksen nopeuttamista on tarkasteltava ennakkoluulottomasti siirty-mällä esimerkiksi tilaaja-tuottaja –mallin käyttöön", toteaa Nyrhilä.

Seudullista yhteistyötä lisättävä

"Maankäytön ja asuntopolitiikan yleislinjoista tulisi päästä Helsingin seudulla entistä parempaan yhteis-ymmärrykseen. Seudun eri kunnat panostavat nyt eritasoisesti asuntotuotannon edellytysten luomiseen. Seudulla tarvitaan nykyistä paremmin kuntia sitova yhteisymmärrys maankäytön yleislinjoista ja asunto-tuotannon painotuksista", korostaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.