Helsingin ja Vantaan liitokselle elinkeinoelämän vahva tuki

Elinkeinoelämä kannattaa voimakkaasti kaupunkien yhdistämistä pääkaupunkiseudulla. Yli 82 prosenttia Helsingin seudun kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä kannattaa kuntaliitoksia.

"Tämä on vahva viesti, jota ei pidä sivuuttaa tehtäessä päätöksiä syksyn aikana valmistuvien yhdistymisselvitysten pohjalta", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja, Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas.

Kuntaliitosten nähdään parantavan merkittävästi Helsingin metropolialueen kilpailukykyä yritysten toimintaympäristönä.

"Erityisesti liitosten nähdään parantavan liikenneinfrastruktuurin suunnittelua, julkista työpaikkaliikennettä, kuntien hankintojen pelisääntöjä ja kaavoitusta. Kuntaliitosten uskotaan myös lisäävän metropolialueen painoarvoa ja sananvaltaa valtakunnan päätöksenteossa", toteaa Sailas. 

Yritykset kannattavat voimakkaimmin pääkaupunkiseudun kaikkien neljän kunnan yhdistämistä. Toiseksi suorituin vaihtoehto on Helsingin ja Vantaan yhdistäminen. 

"Realismia on, että nyt tehtyjen yhdistämisselvitysten pohjalta voidaan päättää Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisestä ja toteuttaa se niin, että myöhemmin voidaan palata koko pääkaupunkiseudun kattavaan kaupunkien yhdistämiseen. Tämä olisi elinkeinoelämän kannalta hyvä ratkaisu vallitsevissa oloissa", arvioi Sailas.

Helsingin ja Vantaan päättäjiltä vaaditaan rohkeutta arvioida kaupunkien yhdistämisen mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

"Nyt keskustelua on käyty vain peruutuspeiliin katsomalla ja vertailemalla kaupunkien vanhojen toimintatapojen kustannuksia. Tämä on hyvin näköalatonta. Ei yritysfuusioitakaan toteuteta niin, että yhteen liitettävistä yrityksistä valitaan jatkokäyttöön kalleimmat ja tehottomimmat prosessit", Sailas huomauttaa.

"Yhdistäminen kannattaa toteuttaa vain, jos samalla voidaan käynnistää toimintatapojen merkittäviä uudistuksia hakemalla volyymietuja palveluiden tuotannossa, uusia mahdollisuuksia asuntotuotantoon, nykyistä vahvempaa otetta infrastruktuurin kehittämiseen ja suurempaa painoarvoa valtakunnan päätöksenteossa. Jos tähän pystytään, voidaan kaupunkien yhdistämisellä parantaa merkittävästi koko metropolialueen kilpailukykyä", sanoo Sailas.

Kauppakamarin kyselyyn vastasi yli 400 pääkaupunkiseudun yritystä kaikilta toimialoilta.

Lisätietoja:

Helsingin seudun kauppakamari
puheenjohtaja Harri Sailas, puh. 010 284 3000
varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, puh. 050 66 774.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit