Helsingin ja Vantaan yhdistämiselle elinkeinoelämän tuki

Helsingin seudun kauppakamari kannattaa Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvityksen käynnistämistä. Kauppakamarin mukaan kuntien voimien kokoaminen, päätöksenteon nopeuttaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen julkisissa palveluissa parantavat merkittävästi Helsingin metropolialueen kilpailukykyä yritysten toimintaympäristönä.

”Haluamme tuoda elinkeinoelämän näkemykset esille ennen kuin yhdistämisselvityksen käynnistämisestä päätetään, jottei asiaa tarkasteltaisi pelkästään hallinnon, politiikan tai kaupunginjohtajapelin näkökulmasta”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan alueen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto, Onninen Oy.

”Yritysfuusioista tiedämme, että selkeiden tavoitteiden asettaminen fuusiolle ja koko johdon sitoutuminen tavoitteisiin on ensiarvoisen tärkeää. Myös yritysfuusioista osa epäonnistuu, useimmiten se johtuu johtamisen vaikeuksista”, toteaa Toivanen-Koivisto.

Helsingin ja Vantaan kokonaishankinnat (palveluiden, aineiden ja tavaroiden hankinnat sekä investoinnit) ovat arvoltaan yli 4 miljardia euroa. Euroopan julkisen sektorin hankintaprojekteissa on kansainvälisen konsulttitoimisto McKinsey & Companyn mukaan päästy keskimäärin 15 % säästöihin.

”Mikäli Helsingin ja Vantaan yhdistämisessä otetaan tavoitteeksi 7,5 % säästöt hankinnoissa ja investoinneissa, tavoitellaan noin 300 miljoonan euron säästöjä. Tämä vastaa yhdistyvän kaupungin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa”, sanoo Tamro Oyj:n toimitusjohtaja Juha Koponen.

Vantaa käyttää nykyisin markkinoita tehokkaammin hyödykseen kuin Helsinki. Vantaan kaupunkikonsernin koko kustannusmassasta noin kolmannes käytetään palvelujen ostamiseen ulkopuolisilta toimijoilta, Helsingissä vain neljännes.

”Mikäli toimintojen ulkoistamisaste nostettaisiin yhdistyneessä kaupungissa Vantaan nykytasolle, syntyisi markkinoille 500 miljoonan euron uusi potentiaali. Tällä olisi huomattava palvelujen tarjontaa ja yritystoimintaa voimistava vaikutus”, toteaa Koponen.

Pääomien käytön tehostamisessa suuria mahdollisuuksia

Helsingin ja Vantaan nykyiset toimintatavat eroavat erityisesti pääomien käytössä. Helsingin kaupungin toimintaan on sidottu varoja 16 781 euroa/asukas, kun Vantaa selviää tehtävistään 10 131 euron varallisuudella asukasta kohti. 

Kauppakamarin laskelmien mukaan Helsingissä ja Vantaalla on konsernitaseissaan 14 miljardin euron pääomat. Mikäli pääomien kiertoa tehostetaan yhdistämisprosessin tuloksena lähemmäs Vantaan nykytasoa, voidaan 2-3 miljardia euroa vapauttaa kaupungin varsinaiseen palvelutehtävään ja infrastruktuurin kehittämiseen.

Varoja voidaan vapauttaa erityisesti energiayhtiöistä, toimitilojen käytöstä, liikelaitoksista ja tonttipolitiikasta.

Kaikki Helsingin ja Vantaan yhdistämistä koskevat laskelmat löytyvät kauppakamarin kotisivuilta osoitteesta www.helsinki.chamber.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.