Helsingin kantakaupungin rakennuskielto on tarpeeton

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta, jossa 24 kaupunginosaa määrättäisiin viideksi vuodeksi rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten. Kielto koskisi myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön. Helsingin seudun kauppakamari pitää rakennuskiellon määräämistä tarpeettomana. 

”Pahimmillaan kielto voi johtaa siihen, että alueen kehittäminen pysähtyy useaksi vuodeksi, mikä on omiaan lisäämään tilojen vajaakäyttöä ja edistämään alueen rapautumista”, kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä varoittaa.

Kaupungin kaavoitus ja lupamenettelyt koetaan jo ilman rakennuskieltoakin hitaiksi ja jäykiksi. Erityisesti kaupungin ydinkeskustan ulkopuolisten alueiden osalta kysymyksessä on selkeä ylireagointi vireille tulleisiin käyttötarkoituksen muutosta koskeviin hakemuksiin.

Kaupungin tulee edistää yritysten mahdollisuuksia reagoida joustavasti markkinatilanteen muutoksiin. Rakennuskiellon määrääminen viideksi vuodeksi ei ottaisi riittävän nopeasti huomioon toimintaympäristön muutoksia. Esimerkiksi asuintalojen alakerroksissa sijaitsevia toimistotiloja on järkevää palauttaa asumiskäyttöön, koska toimistoina ne eivät enää täytä nykyvaatimuksia. Samalla helpotetaan Helsinkiä vaivaavaa jatkuvaa asuntopulaa.

”Asuntojen saatavuus on yksi elinkeinoelämän toimintaedellytysten kulmakivistä, eikä tilojen pitäminen tyhjillään ole kenenkään etu”, Nyrhilä toteaa.

Lisätiedot: Jorma Nyrhilä, p. 050 66 774

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit