Helsingin seudulla tarvitaan teollisuutta tukevaa asennetta

Teollisuusyritysten vaikeudet jatkuvat; teollisuustuotanto pieneni Suomessa lokakuussa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta. Myös teollisuuden työpaikkojen määrä on laskenut jatkuvasti.

Tuotannollinen toiminta väheni useilla päätoimialoilla, eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa16,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,5 prosenttia.

”Kauppakamari on huolissaan Uudenmaan tilanteesta. Meillä vallitsee jopa teollisuusvastainen mieliala. Emme saa päätöksillämme vahvistaa kilpailukykymme rapautumista”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

Kauppakamari vahvistaa teollisuuden ja kuntapäättäjien vuoropuhelua

Helsingin seudun kauppakamari on aloittanut Teollisuus tutuksi -tilaisuudet, joissa saatetaan yhteen kuntapäättäjät ja kunnassa toimivat teollisuusyritykset.

”On tärkeää kuunnella yritysten toiveita ja ottaa ne huomioon paikallisessa päätöksenteossa. Kauppakamari on ryhtynyt edistämään aktiivisesti päättäjien ja yritysten vuorovaikutusta järjestämällä yritysvierailuja sekä keskustelutilaisuuksia avainhenkilöille”, toteaa Nyrhilä.

Teollisuudessa työskentelevien ansiotulot olivat Uudellamaalla vuonna 2010 noin 3,5 miljardia euroa. Kerrannaisvaikutukset ovat moninkertaiset; teollisia työpaikkoja varten tarvitaan palveluita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Asuinpaikkakunnalle kunnallisveroa kertyi laskennallisesti noin kahden kunnallisveroprosentin verran. Lisäksi teollisuusyritysten työntekijöiden osuus kunnallisveron tuotosta on keskimäärin kymmenen prosenttia.

Toimintaedellytyksiä vahvistettava paikallisilla päätöksillä

Teollisuuden toimintaympäristö on paikoin muuttunut vaikeaksi: liikenneyhteysongelmat, rajalliset laajentamismahdollisuudet, lupabyrokratia sekä osaavan työvoiman heikko saatavuus estävät teollisuusyritysten kehittymistä.

”Teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä voidaan vahvistaa myös paikallisesti kunnissa esimerkiksi hyvällä maankäytöllä ja sujuvilla liikenneyhteyksillä sekä riittävällä asuntotuotannolla. Uudellamaalla on tutkimus- ja kehitystyön osaamista sekä edellytykset korkeasti erikoistuneen teollisuuden menestymiseen”, korostaa Nyrhilä.

Teollisuuden tarvitsemaa osaavaa henkilöstöä ei kouluteta riittävästi nykykapasiteetin ylläpitoa varten. Helsingin seudulla on huolena, että teollisten alojen opiskelu ei kiinnosta nuoria.

”Vastauksemme haasteeseen on oppilaitosten ja opiskelijoiden sekä yritysten kesken toimiva Ennakointikamari. Se pyrkii antamaan nuorille nykyaikaisen kuvan teollisuudesta sekä työpaikkana että tärkeänä osana yhteiskuntaamme”, painottaa Nyrhilä.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari

p. 050 66 774, jorma.nyrhila@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.