Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa indeksiehtolain kumoamista

Helsingin seudun kauppakamari on tehnyt valtiovarainministeriölle aloitteen ns. indeksiehtolain kumoamisesta. Suomessa on rajoitettu indeksiehdon käyttöä sopimuksissa 1960-luvulta alkaen. Indeksiehdon kielto sopimuksissa lisää yritysten kustannuksia.

"Useat Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset ovat kauppakamarille lähettämissään viesteissä ja yhteydenotoissa pitäneet lakia indeksiehdon käytön rajoittamisesta turhana, ylimääräisiä kustannuksia synnyttävänä ja tulkintaongelmia aiheuttavana", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava lakimies Marko Silen. "Indeksiehdon kielto sopimuksissa lisää yritysten kustannuksia. Sopimuksia joudutaan tekemään nyt lyhyiksi määräajoiksi, jotta hintoja voidaan tarvittaessa tarkistaa. Hinnan muutos voitaisiin kuitenkin tehdä automaattisesti sitomalla sopimushinta ao. toimialan indeksiin. Euroalueen tuotua vakautta hintatasoon indeksiehdon kielto on tänä päivänä turhaa rajoittavaa lainsäädäntöä", toteaa Silen. Indeksiehdolla tarkoitetaan hintojen sitomista johonkin laskettavaan indeksiin. Laissa on lukuisa joukko poikkeuksia, joissa indeksiehdon käyttö on sallittu ja yhdeksi ongelmaksi onkin muodostunut rajanveto eri sopimustyyppien välillä. Asiasta on yli kymmenen Korkeimman oikeuden ratkaisua.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit