Helsingin seudun muuttovoitto suurinta yli 40 vuoteen

Helsingin seudun väkimäärä kasvoi reippaasti viime vuonna: alueelle muutti asukkaita lähes 18 000. Muuttovoittoa tästä oli yli 11 000 henkeä eli enemmän kuin kertaakaan vuoden 1972 jälkeen.

Väestönkasvu keskittyy vahvasti metropolialueelle: 75 prosenttia koko Suomen kasvusta kertyi Helsingin seudulle. Edellisvuoteen verrattuna seudun kasvu voimistui, ja muun maan kasvu hidastui.

Metropolialue houkuttelee väkeä myös muualta Suomesta: maassamuuton muuttovoitto nousi 4300 henkeen eli tähän mennessä korkeimmalle tasolle 2000-luvulla.

Seudun väestökasvu painottui pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin, jossa asukkaiden määrä kasvoi 8 600 hengellä. Espoossa kasvua oli 3 750, Vantaalla 2 600 ja kehysalueella 2 800 henkeä, selviää Helsingin seudun kauppakamarin julkaisemasta Toimialakatsauksesta.

”Helsingin seudun ja erityisesti pääkaupunkiseudun kasvu tuo haasteita asuntotuotantoon, palveluihin ja infrastruktuurin rakentamiseen. On tärkeää, että metropolialueen toimintaedellytyksiin panostetaan kaikin keinoin. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei alueelle synnytetä uusia maksuja tai veroja eikä hallintobyrokratiaa, painottaa Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

Metropolialueen kilpailukykyä vahvistettava kaikin keinoin

Helsingin seudun tuotanto laski viime vuonna noin prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen. Metropolialueella tuotetaan yli kolmannes Suomen bruttokansantuotteesta.

”Teollisuuden rakennemuutos laskee edelleen tuotantoa. Taantuma on hiljentänyt myös palvelualojen, erityisesti kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin kehitystä. Myös liike-elämän palveluiden kasvu on hidastunut. Valoa paikalliseen kysyntään tuo onneksi nopea väestönkasvu. Helsingin seudun kilpailukykyyn on nyt panostettava kaikin keinoin”, Nyrhilä muistuttaa.

Seudun työllisten ja työpaikkojen trendit kääntyivät lievään laskuun viime vuoden loppupuolella. Määrät pysyivät kuitenkin lähes ennallaan edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastoihin ja väestönmuutoksen ennakkotietoihin.

Lisätiedot:

Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari. p. 050 66 774, jorma.nyrhila@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Lainaukset

Helsingin seudun ja erityisesti pääkaupunkiseudun kasvu tuo haasteita asuntotuotantoon, palveluihin ja infrastruktuurin rakentamiseen. On tärkeää, että metropolialueen toimintaedellytyksiin panostetaan kaikin keinoin.
Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari