Helsingin seudun talouden hyvä vire pysähtymässä asunto-ongelmiin

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 4/2007

Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla noin 4 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli vähän enemmän kuin koko maassa, jossa jäätiin noin 3 prosenttiin. Työllisyys kasvoi seudulla 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta, kun koko maan kasvu oli lähes 2 prosenttia.

"Vaikka talouden hyvä vire jatkui Helsingin seudulla vuoden kolmannella neljänneksellä, on tuotannon kasvu kuitenkin koko ajan hidastunut. Se näkyy myös työllisyyden muutoksen jäämisenä koko maan kasvun alapuolelle. Helsingin seudun työllisyyden kasvun hidastavana tekijänä voi olla lisääntyvä asunto-ongelma, nimenomaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute", sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin seudun yritysten liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu jatkui nopeana rakennusalalla, liike-elämän palveluissa ja kaupan alalla.

"On hyvin todennäköistä, että kaupan liikevaihdon kasvu joulukaupan myötä jatkuu myös loppuvuonna. Nyt pitää kuitenkin luoda edellytyksiä kasvun jatkumiselle. Helsingin seudulla on puhallettava yhteen hiileen henkilöstöresurssien ja kohtuuhintaisten asuntojen saamisen turvaamiseksi. Myös valtiovallan on lisättävä voiteluainetta Suomen veturin toimintakunnon ylläpitämiseen. Meillä ei ole yksinkertaisesti enää varaa jäädä hiekkalaatikolle keskenämme kinastelemaan", toteaa Nyrhilä.

Helsingin seutu menestyi Euroopan tasolla suurkaupunkien talouden kasvunopeuden kisassa

Helsingin seudun arvioidaan kuuluvan lähivuosinakin talouden kasvunopeudessa Euroopan suurkaupunkialueiden kärkijoukkoon. Tuotannon arvioidaan kasvavan suurkaupungeissa vuosina 2006–2011 noin 2,5 prosenttia. Helsingin seudulla tuotannon ennakoidaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodessa. Dublinin ennakoidaan kasvavan hieman Helsinkiä nopeammin, mutta Tukholman ja Oslon kasvun arvioidaan olevan Helsingin suuruusluokkaa. Sen sijaan Kööpenhamina on jäämässä kasvuarvioissa suurkaupunkien keskitason alapuolelle.

"On ilahduttavaa, että Helsingin seudun kasvuarviot ovat edelleen yli 4 prosentin. Pitää kuitenkin muistaa, että kysymyksessä on arvio ja menestyminen Euroopan mestaruuskisoissa. Tavoitteenamme pitäisi olla kuitenkin menestyminen maailman mestaruuskisoissa", huomauttaa Nyrhilä.

Kasvuennusteet perustuvat Cambridge Econometrics –tietoihin (2007). Tutkimus sisältää ennusteen 45 Euroopan taloudellisesti merkittävälle suurkaupunkialueelle, jotka sijaitsevat 27 EU-maassa sekä Norjassa ja Sveitsissä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa

Liitteet & linkit