Helsingin seutu jäi työllisyyden kasvussa maakuntien kärkijoukosta

Helsingin seudun (pääkaupunkiseutu ja kehysalueet) toimialakatsaus 4/2006

Korkeasuhdanne siivitti Helsingin seudun talouskehitystä kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuotanto kasvoi noin 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli suunnilleen samaa tasoa kuin koko maassa.

”Tuotannon kasvu perustui alkuvuoden tapaan moneen toimialaan, sillä sekä teollisuus että suurimmat palvelualat kasvoivat vahvasti. Sen sijaan rakentamisen kasvu hiipui. Käänteen taustalla on asuntotuotannon väheneminen Helsingin seudulla”, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Työllisyyden kasvuvauhti on vakiintunut Helsingin seudulla toistaiseksi 1,5-2 prosentin tasolle. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua oli 1,6 prosenttia. Kasvu oli edelleen nopeampaa kuin koko maassa. Valtakunnallisesti työllisten määrä kasvoi 0,7 prosenttia.

”Vaikka Helsingin seutu on palannut työllisyyden kasvunopeuden suhteen koko maan keskiarvon yläpuolelle, se ei ole kuitenkaan yltänyt valtakunnan kasvuveturin rooliin. Työllisten määrä kasvoi Helsingin seutua nopeammin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa (yli 5%), Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa (noin 4%)”, toteaa Nyrhilä.

Nousukiitoon kaikki mukaan - vauhdin ylläpidosta huolehdittava

Helsingin seudun suuret toimialat teollisuus, kauppa ja liike-elämän palvelut ovat kaikki hyvässä vauhdissa. Seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 6 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta teollisuudessa (8 prosenttia). Liike-elämän palveluissa ja kaupassa liikevaihdon kasvua oli noin 6 prosenttia.

”Ilahduttavaa on, että kaikilla aloilla liikevaihto on kasvanut nopeammin kuin palkkasumma. Se luo edellytyksiä myös kannattavuuden paranemiselle. Nyt on huolehdittava siitä, ettemme tulevien vaalien huumassa innostu keksimään kotitekoisia nousukiidon onnistumisen esteitä. Yritystoiminnan vauhdista huolehtiminen luo parhaat edellytykset hyvinvoinnin kasvamiselle” korostaa Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.