Helsinki jää yritysmyönteisyydessä selvästi Vantaasta ja Espoosta

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan yritykset ovat selvästi tyytymättömämpiä Helsingin kuin Vantaan ja Espoon toimintoihin. Tässä riittää haastetta uusille valtuutetuille, sanoo varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsinkiläisyrityksistä 57 prosentin mielestä yritysten resursseja ei hyödynnetä riittävästi tuotettaessa kunnan palveluja. Lisäksi helsinkiläisvastaajista 54 prosenttia toteaa Helsingin kaupungin omien laitosten kilpailevan alueen yritysten kanssa. Vastaavasti Vantaalla ja Espoossa vain kolmannes yrityksistä näkee nämä asiat ongelmallisina.

Joukkoliikenne tökkii Vantaalla ja Espoossa

Yksi harvoista asioista, jossa Helsinki on ylivoimainen Vantaaseen ja Espooseen verrattuna, koskee joukkoliikenteen käyttämistä työmatkoihin. Peräti 59 prosenttia helsinkiläisyrityksistä on tyytyväisiä joukkoliikenteen toimivuuteen. Vantaalla ja Espoossa joukkoliikenteen toimivuus ei tyydyttänyt yritysjohtajia. Vantaalaisista vastaajista peräti 56 prosenttia on tyytymättömiä, Espoossa lähes 40 prosenttia.

"Sen sijaan kaksi kolmesta vantaalaisyrityksestä on tyytyväinen tavaraliikenteen toimivuuteen. Helsingissä ja Espoossa siihen on tyytyväisiä noin puolet vastaajista. Henkilöautolla tehtyihin työmatkoihin ollaan tyytymättömämpiä Helsingissä", toteaa Nyrhilä.

Työvoiman saatavuus yhä ongelma

Työvoiman saatavuus nähtiin yhä ongelmana kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Helsinkiläiset yritysjohtajat olivat tyytymättömimpiä (32 prosenttia).

"Tämä heijastuu myös asuntoasioihin. Helsingissä 40 prosenttia yrityksistä on tyytymättömiä asuntojen saatavuuteen. Vantaalla ja Espoossa vastaavasti vain joka neljäs on tyytymätön", sanoo Nyrhilä.

Kauppakamarin kyselyyn vastasi yli 200 yritysjohtajaa Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta lokakuun alkupuolella.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.