ICT-alan näkymät positiiviset – alan isoja toimijoita lukuunottamatta

Kauppakamareiden ICT-barometri 2009 ICT-toimialalla pk-yritykset pitävät suhdannenäkymiä varsin myönteisinä muihin toimialoihin verrattuna. Sen sijaan suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä odotukset ovat heikot. Tiedot käyvät ilmi kauppakamarien toukokuussa toteuttamasta ICT-barometrista.

– Haastavina aikoina tietotekniikka on oivallinen tapa hakea uusia keinoja yritysten tuottavuuden parantamiseksi. Nyt on oikea aika tehostaa liiketoimintaprosesseja esimerkiksi verkkolaskun käyttöönotolla, Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen sanoo. – Ohjelmistoyritykset ovat entistä rohkeammin lähteneet hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Suomalaiset yritykset ovat pieniä, ja niiden kannattaa hakea uusia markkinoita kulkemalla rohkeasti vastavirtaan oman erikoisosaamisensa avulla, kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja ja Goodform Oy:n toimitusjohtaja Olli Nuuttila sanoo. ICT-toimialan yritykset luottavat suhdannetilanteen jatkuvan vakaana Kolmannes vastanneista odottaa suhdannetilanteen paranemista, 41 prosenttia suhdanteiden pysyvän aikaisemman suuntaisina ja 24 prosenttia odottaa tilanteen heikkenevän. Näkymät ovat myönteisimmät Oulun ja Turun seuduilla ja heikoimmat suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 62 prosentilla yrityksistä kannattavuus kehittyi odotusten mukaisesti tai jopa paremmin. Kuitenkin 38 prosentilla yrityksistä kannattavuus toteutui odotettua heikommin. Kehitysnäkymät ovat myönteiset, 42 prosenttia kaikista yrityksistä odottaa kannattavuutensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Kannattavuusnäkymät ovat myönteisimmät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja heikoimmat suurissa yrityksissä. Myönteisenä asiana tutkimustulokset osoittavat, että työvoiman saatavuudessa ei tällä hetkellä ole merkittäviä ongelmia. Helsingin seudulla kaksi viidesosaa vastaajista arvioi ulkomaalaisen työvoiman merkityksen kasvavan lähivuosina. Kauppakamareiden barometri toteutettiin Internet-kyselynä toukokuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 281 toimialan yritysjohtajaa. Barometrin toteuttivat Etelä-Pohjanmaan, Helsingin seudun, Keski-Suomen, Oulun, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit. Helsingin seudun yhteenveto ja koko barometrin tulokset löytyvät osoitteesta www.helsinki.chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit