JOHTAJAN VALTA JA PELKO

Johtamiskirja, joka haastaa, rohkaisee ja ymmärtää.

Kirja haastaa lukijan pohtimaan ja tutkimaan omaa tapaansa toteuttaa johtajuutta. Mitä johtaja ajattelee vallasta? Miten omat pelot vaikuttavat johtajan toimintaan? Miksi valta vääristää? Mitä tärkeää keho kertoo? Onko johtajan sukupuolella väliä? Mistä on kyse, kun oma kokemus itsestä johtajana ei tunnu vastaavan alaisten kokemusta ja esimiesarvioinnit tuntuvat puhuvan kuin eri ihmisestä?

Johtajan työlle olennaisen tärkeää on kyky nähdä selvästi ilmiöt, organisaatiomuutokset ja ihmisten välillä tapahtuvat asiat. Näkökykyyn vaikuttavat aina johtajan omat henkilökohtaiset toiveet ja pelot ja niistä nousevat tulkinnat. Valta-asema tekee johtajan häiriöistä koko organisaation häiriöitä. Siksi johtajan itsetuntemus on keskeistä hänen ja koko organisaation onnistumiselle.

Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen jatkuvasta kehittymisestä on keskeistä, muuten henkilökohtaiset kehittymistarpeet tulevat ulkoistettua. Ne siirtyvät ongelmiksi alaisissa, joiden on joko muututtava tai poistuttava.

Kirjan lukuisat esimerkit johtajien ja esimiesten arjesta tekevät vallan ja pelon varjopuolia näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi.

Kirja avaa uudella tavalla johtamisen kokonaisuutena, jossa rationaalinen puoli ja tunteet näyttäytyvät saumattomana, toisiaan täydentävänä kokonaisuutena ruumiin kieltä unohtamatta.

Kirjan kirjoittaja Jaana Laukkarinen työskentelee johdon ja johtoryhmien konsulttina ja coachina omassa yrityksessään. Ennen oman yrityksen perustamista hän on tehnyt kansainvälisen uran liike-elämän johtotehtävissä ollen yksi harvoista naisista pörssiyhtiön toimitusjohtajana.

Kauppakamarin kirja Johtajan valta ja pelko on ilmestynyt.

Lisätietoa:

Hilkka Vainio, markkinointipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Email: markkinointi@helsinki.chamber.fi

Puh.: 050 563 6368

Kauppakamari on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee ajankohtaisia teoksia mm. juridiikan, johtamisen ja työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kirjoja kustannetaan Kauppakamarin ja Lakimiesliiton Kustannuksen tavaramerkeillä. Muita suosittuja tuotteita ovat mm. www.kauppakamaritieto.fi, ammattilaisen ajantasainen verkkopalvelu sekä säännöllisesti päivitettävät kansiot.

www.kauppakamarikauppa.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.