Joko viimeinkin pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta liikenneväyläinvestointeihin?

Liikenneväyliä koskevan päätöksenteon pitkäjänteistämistä pohtinut työryhmä luovutti tänään raporttinsa liikenne- ja viestintäministerille. Helsingin seudun kauppakamari pitää hyvänä työryhmän ehdotusta pitkän aikavälin linjausten tekemisestä nykyistä sitovammin ja yhtä hallituskautta pidemmällä, 10-15 vuoden aikajänteellä.

Helsingin talousalueen kannalta tärkeä ehdotus on eri osapuolten aiempaa vankempi sitouttaminen seudullisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. Helsingin seudun kauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Jorma Haapamäki pitää raportissa kuvailtua pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmärahastoa toimivana ratkaisuna, kunhan rahaston pääoma on investointitarpeeseen nähden kattava ja valtion osuus siitä riittävän suuri. ”Lisäksi tapauskohtaisesti olisi arvioitava erillisinä sellaisia yllättäviä, valtakunnallisia hankkeita, joita ei voida jättää toteuttamatta – tuoreena esimerkkinä Ilmalan ratapihan korjaaminen 100 M€:lla”, sanoo Haapamäki. Kauppakamari kannattaa ehdotusta budjetointimenettelyssä havaittujen epäkohtien pikaiseksi korjaamiseksi - esim. käyttömeno- ja pääomabudjettien erottaminen toisistaan selkiyttäisi investointikohteiden käsittelyä. Erityisen tärkeää olisi muuttaa elinkaarihankkeiden kehysmenettely tasavertaiseksi tavanomaisten hankkeiden kanssa siten, että vain rakentamiskulut sisältyisivät kehittämishankkeiden rahoituskehykseen. ”Tämä budjettitekninen toimenpide parantaisi elinkaarimallin hyväksyttävyyttä suurempien liikenneinvestointien toteuttamisessa”, toteaa Haapamäki. ”Niin ikään kannatettava on ehdotus strategisesti tärkeiden pitkien yhteysvälien suunnittelusta ja toteuttamisesta yhtenä kokonaisuutena. Työryhmän esille nostama E18 Helsinki-Vaalimaa –väli on juuri sellainen kansallinen ykkösluokan hanke, jonka rahoittamisesta tulisi päättää yhdellä kertaa. Samassa yhteydessä olisi mahdollisuus selvittää uusien rahoituskonseptien, kuten esim. tieobligaatiolainan, käyttömahdollisuuksia”, painottaa Haapamäki.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa