Katutöistä yrityksille aiheutuvia haittoja vähennettävä

Helsingin kaupungin on aktiivisemmin pyrittävä vähentämään katu- ja kaivutöistä yrityksille aiheutuvia haittoja. Liikenteen ja jalankulun mahdollisimman häiriöttömästä sujumisesta on huolehdittava rakennustöiden aikana, jotta myymälät olisivat asiakkaiden saavutettavissa koko ajan.

"Yrityksillä on yleensä vain vähän keinoja itse vaikuttaa asiakkaiden kulkumahdollisuuksiin, vaikka rakennustöistä johtuvat taloudelliset menetykset voivat olla merkittäviä", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri. "On hienoa, että Helsingin kaupunki satsaa huomattavia summia katujen parantamiseen tänäkin vuonna. Samalla pitää kuitenkin huolehtia siitä, että yritykset voivat jatkaa toimintaansa normaalisti myös rakennustöiden aikana. Avainasemassa on työmaan vaikutusalueella toimivien yritysten informointi hyvissä ajoin ennen rakennustöiden alkamista. Näin yritykset voivat vielä ehkä vaikuttaa työmaan kulkujärjestelyihin sekä valmistella omia toimenpiteitään haittojen vähentämiseksi", toteaa Pasuri. "Tärkeää on myös tiedottaa liikenteen ja jalankulun poikkeusreiteistä riittävästi ja selkeästi. Myymälöiden on oltava asiakkaiden löydettävissä ja saavutettavissa mahdollisimman helposti koko ajan, mikä edellyttää näkyviä opasteita ja esteetöntä kulkua. Myös liikenteen on sujuttava ja pysäköintilaitoksiin päästävä vaivattomasti rakennustöistä huolimatta", vaatii Pasuri. Vaikka kaivutyöt eivät aina ole kaupungin omia hankkeita, pitäisi sen lupaviranomaisena kuitenkin edellyttää muiltakin rakentajilta työmaa-alueella toimivien yritysten etujen huomioon ottamista. Vähimmäisvaatimuksena on koordinoida samassa kohteessa tapahtuvat työt siten, ettei katua kaiveta auki useaan kertaan lyhyellä aikavälillä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit