Kaupan kilpailun edistäminen vaatii merkittäviä muutoksia kaavoitukseen

Vähittäiskaupan kilpailua on mahdollista lisätä kaavoituksella, mutta se vaatii järeitä muutoksia nykylainsäädäntöön. Vähittäiskaupan kilpailu lisääntyy vain, jos tarjolla on riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja myös uusille toimijoille.

”Tämä edellyttää sekä kaavoituslainsäädännön että viranomaisten asenteiden muuttumista. Yksinkertaisimmillaan muutos on toteutettavissa nostamalla kaupan suuryksiköiden kokorajaa ja sallimalla niiden sijoittuminen tietyin edellytyksin myös keskusta-alueiden ulkopuolelle”, sanoo asiamies Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Vähittäiskaupan sääntelyä vähennettävä

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa edellytetään kaavoitukseen liittyvien kaupan kilpailun esteiden purkamista sekä sääntelyn vähentämistä. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota lain kilpailua rajoittaviin epäkohtiin ja suosittanut lain muuttamista.

Ympäristöministeriössä onkin valmistunut toimivan kilpailun edistämistä ja kunnan maapolitiikan harjoittamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitys. Kaavoituksella halutaan mahdollistaa uusien liikeideoiden kehittäminen ja uusien toimijoiden alalle tulo aiempaa paremmin.

”Nyt ehdotetuilla lainmuutoksilla tavoitteeseen tuskin päästään”, Pasuri epäilee.

”Lakiluonnokseen otetut muutosehdotukset ovat sinänsä oikean suuntaisia, mutta niiden mahdolliset vaikutukset ovat nähtävissä vasta pitkän ajan kuluttua. Lisäksi lakiluonnoksesta puuttuvat ehdotukset vähittäiskaupan sääntelyn vähentämiseksi”.

Kaupan kaavoitus liian työlästä

Kaupan sijainnin ohjausta kiristettiin kolme vuotta sitten. Lainmuutos teki kaupan kaavoituksesta aiempaa monimutkaisempaa ja työläämpää.

Vaatimus kaupan suuryksiköiden sijoittamisesta ensisijaisesti keskustoihin suosii jo olemassa olevia suuryksiköitä ja nykyisiä kaupan toimijoita.

”Mikäli nyt ei puututa käytännön kaavoitustyössä jo ilmenneisiin lain epäkohtiin, siirtyy vähittäiskaupan kilpailua rajoittavien säännösten korjaaminen pitkälle tulevaisuuteen”, asiamies Tiina Pasuri pelkää.

Lisätiedot:

asiamies Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari

p. 050 62 905, tiina.pasuri@chamber.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa