Kauppakamari: Mahdollisuus keskustatunnelin rakentamiseen säilytettävä

Maanalainen rakentaminen Helsingissä tulee jatkumaan vilkkaana tulevaisuudessa, minkä vuoksi Helsingin seudun kauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että mahdollisuus keskustatunnelin rakentamiseen säilytetään varaamalla sille tarvittava tila asemakaavassa.

"Keskustatunneli on sekä Helsingin että koko metropolialueen kannalta tärkeä ja kauaskantoinen seudun kilpailukykyä lisäävä hanke. Tunneli helpottaa liikennöintiä Helsingin keskustaan ja keskustassa sekä antaa uusia mahdollisuuksia keskusta-alueen elävöittämiseen ja kävelykeskustan laajentamiseen, kun merkittävä osa autoliikenteestä siirtyy katuverkosta maan alle", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

"Myös kaupungin uusien asuin- ja työpaikka-alueiden (mm. Jätkäsaari, Sörnäinen) aiheuttama liikenteen lisäys edellyttää keskustatunnelin rakentamista, jotta liikenteen sujuvuus voidaan turvata", sanoo Nyrhilä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.