Kauppakamari pettyi Helsingin rakennuskieltopäätökseen

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kantakaupungin rakennuskiellon supistetun ehdotuksen mukaisena. Helsingin seudun kauppakamari vastusti rakennuskiellon määräämistä tarpeettomana.

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kantakaupungin rakennuskiellon supistetun ehdotuksen mukaisena. Helsingin seudun kauppakamari vastusti rakennuskiellon määräämistä tarpeettomana.

”Pahimmillaan kielto olisi johtanut siihen, että alueen kehittäminen pysähtyisi useaksi vuodeksi, mikä on omiaan lisäämään tilojen vajaakäyttöä ja edistämään alueen rapautumista”, kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä sanoo.

Kaupunginhallitus käsitteli tammikuun alussa ehdotusta, jonka mukaan 24 aluetta kantakaupungista olisi määrätty noin viideksi vuodeksi rajattuun rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten. Rakennuskielto olisi koskenut ensimmäisen ja toisen kerroksen myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Kaupunginhallitus rajasi 27. tammikuuta pitämässä kokouksessaan määräaikaisen rakennuskiellon vaikutusalueen kuuteentoista kaupunginosaan sekä koskemaan vain rakennuksen ensimmäisen kerroksen ja kadunvarren myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

”Helsingin on edistettävä yritysten mahdollisuuksia reagoida joustavasti markkinatilanteen muutoksiin. Esimerkiksi asuintalojen alakerroksissa sijaitsevia toimistotiloja on järkevää palauttaa asumiskäyttöön, koska toimistoina ne eivät enää täytä nykyvaatimuksia”, Nyrhilä sanoo.

Rakennuskiellolla heikennetään Helsinkiä vaivaavaa jatkuvaa asuntopulaa

”Asuntojen saatavuus on yksi elinkeinoelämän toimintaedellytysten kulmakivistä, eikä tilojen pitäminen tyhjillään ole kenenkään etu”, Nyrhilä muistuttaa.

Yritykset kokevat kaupungin kaavoitus ja lupamenettelyt ilman rakennuskieltoakin hitaiksi ja jäykiksi.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, Helsingin seudun kauppakamari,

jorma.nyrhila@chamber.fi, p. 050 66 774

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Tilaa