Kauppakamari vaatii Malmin lentokenttää asuntokäyttöön

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan valmistelua Malmin lentokenttäalueen vapauttamiseksi asuntokäyttöön tulee jatkaa mahdollisimman nopeasti. Kohtuuhintaisten asuntojen puute vaikeuttaa jo nykyään yritysten työvoiman saantia pääkaupunkiseudulla olennaisesti, ja asunto-ongelma tulee jatkossakin olemaan yksi Helsingin seudun keskeisimmistä haasteista.

"Malmin lentokenttä tulee ottaa asuntokäyttöön yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi. Tarvitsemme hyvien kulkuyhteyksien varrella olevia uusia asuinalueita. Seudun asuntopula pakottaa ihmiset muuttamaan yhä kauemmaksi työpaikoista, mikä johtaa pendelöinnin lisääntymiseen ja yhä pidempiin ja hankalampiin työmatkoihin. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on pitkällä tähtäyksellä myös paras keino lisääntyvien liikenne- ja päästöongelmien hillitsemiseksi", sanoo Helsingin seudun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

"Malmin lentokentän kehittäminen edellyttäisi Tattarisuon teollisuusalueen osittaista purkamista sekä Sepänmäen omakotialueen poistamista asuinkäytöstä ja korvaamista. Kauppakamari ei pidä tätä realistisena vaihtoehtona", jatkaa Nyrhilä.

Backaksen lentokenttä mahdollisuus Itä-Uudellemaalle

Koska Helsingin seutu kuitenkin tarvitsee Helsinki-Vantaan lentokentän lisäksi toisen lentokentän, pitää kauppakamari välttämättömänä, että Malmin lentokentälle etsitään uusi, riittävät kehitysmahdollisuudet turvaava sijaintipaikka.

"Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä ehdotettu Porvoon Backas soveltuu mielestämme uudeksi lentokentän paikaksi. Lentokentän sijoittaminen Backakseen olisi Itä-Uudenmaan kehitykselle suuri mahdollisuus. Lentokenttä lisäisi ja aktivoisi Porvoon ja koko seudun elinkeino- ja matkailutoimintaa. Lähelle mahdollisesti rakennettava Heli-rata toisi tulevaisuudessa myös synergiaetuja", toteaa Nyrhilä.

Kauppakamari korostaa, että korvaavan lentokentän tulee olla toimintakuntoinen, ennen kuin Malmin lentokenttä poistetaan käytöstä.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.