Keskustatunnelin rakentamismahdollisuus säilytettävä

Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä tilan varaamista Keskustatunnelille. Se on sekä Helsingin että koko metropolialueen kannalta tärkeä ja kauaskantoinen seudun kilpailukykyä lisäävä hanke, toteaa kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä.

Tunneli helpottaisi liikennöintiä Helsingin keskustaan ja keskustassa sekä antaisi uusia mahdollisuuksia keskusta-alueen elävöittämiseen, kun suuri osa autoliikenteestä siirtyisi katuverkosta maan alle. Se olisi myös merkittävä osa seudullista poikittaisliikennettä.

"Kauppakamari pitää Helsingin keskusta-alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistamista yhtenä asemakaavan tärkeimmistä tavoitteista. Myös kaupungin uusien asuin- ja työpaikka-alueiden (mm. Jätkäsaari, Kalasatama ja Töölönlahti) aiheuttama liikenteen lisäys edellyttää Keskustatunnelin rakentamista, jotta liikenteen sujuvuus voidaan turvata. Niin ikään joukkoliikenteen nopeuttaminen, keskustan liikenneturvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä liikenteen melu- ja päästöhaittojen vähentäminen ovat tärkeitä tavoitteita",sanoo Nyrhilä.

"Hankkeen kalleudesta ja kaupungin taloustilanteesta johtuen Keskustatunnelin rakentaminen ei tule ajankohtaiseksi vielä lähivuosina. On siis aikaa rauhassa pohtia vaihtoehtoisia keinoja tunnelin rakentamisen rahoittamiseksi. Tässä vaiheessa on kuitenkin uskallettava tehdä ratkaisu rakentamismahdollisuuden säilyttämiseksi", vaatii Nyrhilä.

Lisätiedot:

Helsingin seudun kauppakamari
varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä, p. 050 66 774

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.