Komission puututtava Palmian toimintaan markkinoilla

Helsingin seudun kauppakamari ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat tehneet Euroopan komissiolle kantelun Helsingin kaupungin liikelaitos Palmian toiminnasta. Kantelun mukaan Palmia hyötyy kuntia koskevista veroeduista kilpaillessaan samoilla markkinoilla toimivien yksityisten palveluntuottajien kanssa. Samaan aikaan Helsingin kaupunki suojaa omia palvelumarkkinoitaan kilpailulta.

Palmia-liikelaitos perustettiin vuonna 2003 tuottamaan ateria-, kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluita Helsingin kaupungin yksiköille. Kaupunginvaltuuston päätöksen 29.5.2002 mukaan Palmian tuli valmistautua toimimaan kilpailutilanteessa vuodesta 2006 alkaen. Helsingin kaupungin tukipalveluita ei kuitenkaan ole avattu vapaalle kilpailulle kuin vähäisessä määrin, mutta Palmia on osallistunut kymmeniin tarjouskilpailuihin muilla markkinoilla hyödyntäen asemaansa osana Helsingin kaupungin organisaatiota.

”Kilpailuneutraliteetin kannalta on tärkeää, että liikelaitokset toimivat markkinoilla samoilla ehdoilla kuin yrityksetkin. Nyt liikelaitokset saavat kohtuuttoman edun siitä, etteivät ne maksa tuloksestaan yhteisöveroa eivätkä voi mennä konkurssiin”, sanoo kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

EU:n komissio käsittelee valtion tukia koskevia asioita ja antaa päätöksen siitä, onko jokin tuki tai tuet kiellettyä valtiontukea. Jos tuki katsotaan kielletyksi valtion tueksi, komissio määrää jäsenvaltion poistamaan kielletyt järjestelyt tiettyyn päivään mennessä. Kunnallisten liikelaitosten kohdalla ratkaisu voi olla esimerkiksi veroetuuksien ja konkurssisuojan poistaminen yhtiöittämällä liikelaitos tai se, että niiden toiminta markkinoilla kielletään. Euroopan komissio otti vastaavaan tapaukseen kantaa, kun se vuonna 2007 katsoi valtion tieliikelaitos Destian saavan kiellettyä valtion tukea veroetujen ja konkurssisuojan muodossa.

”Julkisyhteisöjen liikelaitosten osalta ristisubventionmahdollisuus on todellinen. Nykytilanteessa on mahdotonta erottaa, milloin liiketoimintaan käytetään verovaroin hankittuja ja ylläpidettyjä tuotantopanoksia tai julkisen aseman perusteella saatua rahoitusta. Mahdollisuutenakin tällainen etu tulee poistaa”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Helsingin seudun kauppakamarin jäseninä on yli 6 700 eri toimialojen yritystä. MaRaan kuuluu 2 400 matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yritystä, joilla on yli 5 500 toimipaikkaa.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit