Kuntien tartuttava metropolipolitiikan mahdollisuuksiin

Valtioneuvoston hyväksymä asuntopoliittinen toimenpideohjelma ja eduskunnalle annettu liikennepoliittinen selonteko ovat hyvä perusta Helsingin metropolialueen kasvun turvaamiseksi. Nyt on Helsingin seudun vuoro näyttää, että se pystyy nopeasti hyödyntämään annetut mahdollisuudet. Tämä edellyttää päättäväistä toimintaa ja hyvää yhteistyökykyä erityisesti seudun kunnilta, sanoi Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja Harri Sailas kauppakamarin kevätkokouksessa tiistaina.

"Asuntotuotannon kannalta on kaikkein tärkeintä, että kunnat lisäävät tonttien tarjontaa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Ilman tonttivarannon kasvattamista ei asuntotuotantoa saada Helsingin seudulla nostetuksi nykyisestä 8000 asunnosta vuodessa 13 000:een, niin kuin työvoiman saannin turvaamisen kannalta pitäisi. Yhtä tärkeää on, että kaavoituksessa ja tonttien luovutuksessa lisätään joustavuutta niin, ettei tarpeettoman tiukoilla erillissäädöksillä estetä tuotannon käynnistymistä tai nosteta sen hintaa tarpeettoman korkeaksi", totesi Sailas.

"Myös liikenneinvestointien nopeaksi toteuttamiseksi tarvitaan kuntien päätöksiä. Erityisesti Espoo ja Vantaa voivat omilla päätöksillään merkittävästi nopeuttaa länsimetron ja kehäradan valmistumista. Liikennepoliittisessa selonteossa sallitaan tärkeiden investointien nopeuttaminen kuntien rahoituksella, jonka valtio korvaa kunnille myöhemmin. Olisikin tärkeää saada Kehä III:n parannus tällä tavoin pian liikkeelle, sillä jo nyt pahoin tukkeutuneen väylän liikennekuormitus kasvaa entisestään, kun Vuosaaren sataman liikenne pääsee marraskuussa täyteen vauhtiin. Vaikka investointien toteuttaminen kaupunkien määräaikaisella rahoituksella lisääkin hetkellisesti niiden korkokustannuksia, tuottavat investoinnit lisää verotuloja kuntien kassaan työssäkäyvän asukasmäärän kasvaessa ja yritystoiminnan voimistuessa."

"Liikennehankkeilla on suuri merkitys myös kansallisen kilpailukyvyn kannalta.Erityisen tärkeää on turvata nopeat logistiset yhteydet päämarkkinoille, sekä länteen että nopeasti kasvavaan itään. Tässäkin tarvitaan metropolialueen päättäväistä toimintaa. Ei ole mitään järkeä siinä, että Vuosaaren sataman tuottamat logistiset tehokkuusedut hukataan muutaman kilometrin päässä Kehä III:n valo-ohjatuissa tasoristeyksissä. Tällä on suuri kansallinen merkitys, sillä Vuosaaren sataman kautta kulkee kolmasosa maan ulkomaankaupasta, Sailas sanoi.

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.