Lentorataa suunniteltava osana Helsingin seudun liikennejärjestelmää

Helsingin seudun kauppakamari pitää lentoaseman kaukoliikennerataa tärkeänä Helsingin seudun kehitysmahdollisuuksia edistävänä hankkeena. Jatkoselvitykset olisi kuitenkin kytkettävä tiiviisti seudun muuhun suunnitteluun, vaatii kauppakamarin asiamies Tiina Pasuri.

Hankkeen esiselvityksen mukaan lentorata kulkisi Pasilasta pääosin tunnelissa Helsinki-Vantaan lentoterminaalin kautta pääradalle. Uusi rata loisi vaihdottoman raideliikenneyhteyden maakunnista lentoasemalle ja vapauttaisi pääradalle merkittävästi lisäkapasiteettia taajamaliikenteen ja tavaraliikenteen käyttöön. "Parhaillaan on valmisteilla Helsingin seudun liikenteen tulevat suuntaviivat määräävä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ. Kauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että kaikista Helsingin seudun infrastruktuurihankkeista päätetään HLJ:ssä. Siinä on otettava huomioon hankkeiden rahoituksen realiteetit sekä priorisoitava hankkeet selkeästi. Myös lentoratahankkeen jatkovalmistelu on kytkettävä HLJ:n valmisteluun", korostaa Pasuri. "Metropolialueen kuntien toivelistoilla on lukuisia pitkällä tähtäimellä toteutettavia tie- ja ratahankkeita, joten yksimielisyyden saavuttaminen hankkeiden tärkeysjärjestyksestä saattaa osoittautua vaikeaksi. Kuitenkin vain yksimielisyys voi taata valtion osallistumisen seudun infrastruktuurin pitkäjänteiseen kehittämiseen", Pasuri muistuttaa. "Helsingin seudun näkökulmasta lentoradan merkittävimmät positiiviset vaikutukset liittyisivät lähiliikenteen junatarjonnan lisäämismahdollisuuksiin. Radanvarsien joukkoliikenneyhteyksien huomattava paraneminen mahdollistaisi uusien asuinalueiden kaavoittamisen kymmenille tuhansille ihmisille. Koska lentoradalla olisi toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia metropolialueen maankäyttöön, on tärkeää kytkeä hankkeen jatkoselvitys myös parhaillaan vireillä olevaan Uudenmaan maakuntakaavan tarkistustyöhön", toteaa Pasuri.

Avainsanat:

Yrityksestä

Helsingin seudun kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella osallistumalla aktiivisesti seudun kehittämiseen. Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 700 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Kauppakamari on asiantunteva ja tehokas kumppani liiketoiminnan kehittämisessä. Kauppakamarin Kustannus on arvostettu ammattikirjallisuuden kustantaja, joka julkaisee vuosittain kymmeniä ajankohtaisia teoksia juridiikan, johtamisen, työsuhteen, taloushallinnon ja verotuksen aihealueilta. Kauppakamarin Koulutus järjestää yrityksille laadukkaita ajankohtaiskoulutuksia ja hyödyllisiä verkottumistilaisuuksia.

Liitteet & linkit